Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 september 2019

Maidenspeech Emre Kanik

Op 30 september 2019 hield D66 Statenlid Emre Kanik zijn maidenspeech over de uitbreiding van het fondsvermogen en scopewijziging van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH). Hieronder de integrale tekst.

Voorzitter,

vanwege het oprukkende populisme ben ik in 2009 lid geworden van D66. Als een product van twee culturen – mijn vader is Turks, m’n moeder is Nederlands – kon ik niet langer lijdzaam toezien hoe er pertinente onzin werd uitgekraamd over mij en een gedeelte van mijn familie. Ik sloot me dus aan bij, destijds de enige partij die daar tegenwicht aan bood, D66. Echter, alleen lid zijn was al heel snel niet genoeg meer en ik werd al heel snel politiek actief. Binnen een maand ongeveer deed ik mee aan de campagne voor de Europese verkiezingen. Dat resulteerde uiteindelijk in het toetreden tot de gemeenteraad in Zaanstad in 2010.

Helaas heb ik die periode niet af kunnen maken, omdat ik met mijn vrouw in 2012 naar Zuid-Korea, haar geboorteland, vertrok. De intentie was om niet meer terug te komen. Jullie raden het misschien al, dat is niet helemaal gelukt. Vijf jaar lang hebben we het volgehouden en ondertussen twee kinderen gekregen. En het is vanwege de toekomst van deze twee kleintjes dat we weer in Nederland zijn.

Zuid-Korea kampt namelijk met een enorm luchtvervuilingsprobleem. Het land ligt naast China waarvandaan grote hoeveelheden fijn stof naar Korea overwaait. Daarnaast heeft Zuid-Korea een reeks rechts-conservatieve regeringen gehad die een hoop kolencentrales hebben laten bouwen, om maar zo goedkoop mogelijk energie te produceren voor een alsmaar groeiende economie. Dit resulteert in een bijna constante deken van fijn stof over het land, waar wij onze kinderen niet in op wilden laten groeien.

Dus zijn we eind 2017 teruggekomen. En wat constateerde ik bij terugkomst? Er werd niet alleen nog steeds onzin uitgekraamd over mij en mijn familie, maar daarbij werd ook nog de klimaatverandering ontkent en gezegd dat we daarom daar vooral geen maatregelen tegen hoeven te nemen. Voorzitter, u begrijpt het vast al, het vliegtuig was nog maar net op Schiphol geland en ik ben meteen maar weer politiek actief geworden! En waar beter dan hier in de provincie Noord-Holland, waar we het meest te maken hebben met de energietransitie en het overgaan van een lineaire naar een circulaire economie.

Dat is dan meteen een mooi bruggetje naar het PDENH, want daarin investeert de provincie in bedrijven die juist daarin willen innoveren. Het was ook D66 die het PDENH initieerde en dat is dan nog een teken dat ik nog steeds bij de juiste partij zit.

Voorzitter, op dit moment worden er hele mooie dingen gedaan op het gebied van duurzaamheid met de leningen uit dit fonds. Zo wordt er bijvoorbeeld vloeistofkoeling ontwikkeld om datacenters klimaatonafhankelijk en duurzaam te laten functioneren, een 3D-printtechnologie ondersteund waarbij complexe stalen constructies op een duurzame manier gefabriceerd worden en daarmee een significante materiaal besparing gerealiseerd wordt, en maritieme batterij- en energieopslagsystemen ontwikkeld waardoor binnenvaartschepen volledig emissie-loos kunnen varen.

Tegenover al dat positieve zijn er ook projecten die we bij voortschrijdend inzicht niet meer met dit fonds willen ondersteunen. De D66 fractie is het dan ook eens met de scopewijziging die het college voorstelt om houtige biomassa te beperken.

Desalniettemin vindt onze fractie het nodig dat een overheid ondernemers ondersteunt in het innoveren op gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Het geloof in de mythe dat de markt dit alleen kan oplossen delen wij niet, maar we zijn zeker ook niet voor centralistische vijf-jaren-plannen zonder initiatief van het bedrijfsleven.

Het is juist de wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven waarbij de mate van innovatie het hoogste is en onderzoek toont dat dan ook aan. Hogere overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling leiden ook tot hogere investeringen van het bedrijfsleven op dat vlak, constateert de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) in het rapport Wederzijdse versterking uit 2018.

We zijn dan ook verheugd dat we inmiddels bij het vrijgeven van deel twee van de derde tranche zijn aanbeland en ondersteunen dat van harte. Dit geeft aan dat er werkelijk behoefte is aan de leningen die wij verstrekken om innovatie in Noord-Holland te stimuleren.

Maar het roept bij onze fractie ook de vraag op of het genoeg is. Wanneer bespreken we de toekomst van dit fonds en welke mogelijkheden zijn er om het duurzaam te continueren als het een goede bijdrage levert aan onze doelen? Voorzitter, ik hoor dat graag van het college. Dank u wel.


Het college is ook enthousiast dat dit fonds zo effectief is en het regionale bedrijfsleven bij de energietransitie zo goed ondersteunt. Het college komt bij ons terug hoe het vervolg vorm gegeven kan worden. Het voorstel is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.