Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 oktober 2019

Rivierkreeften veroveren de wateren van Noord-Holland

Een nieuwe bewoner van ons land is sinds enige tijd de Amerikaanse rivierkreeft. We noemen dit dier een exoot omdat het van oorsprong niet in de wateren van Nederland voorkomt. Deze kreeften hebben momenteel in de Gooi- en Vechtstreek een negatieve invloed op inheemse planten en dieren, en verstoppen waterwegen. De provincie voert actief beleid voor de bestrijding van exoten.

Om het lastige met het aangename te verenigen wordt de opgeviste, goed eetbare rivierkreeft nu ook op de markt gebracht in lokale restaurants en winkels. De Provincie Noord-Holland ondersteunt het vermarkten van de Amerikaanse rivierkreeft. De gebruikelijke manier van bereiden begint veelal met het levend koken van deze dieren.

De Partij van de Dieren heeft op 30 september 2019 een voorstel ingediend in Provinciale Staten waarmee het verboden wordt om middelen te steken in evenementen en activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat krabben en kreeften levend worden gekookt. Dit voorstel is aangenomen, maar zonder de stemmen van D66.

De motie is volgens D66 niet uitvoerbaar. Bij ieder evenement of project waar de provincie subsidie verstrekt erop toezien hoe krabben of kreeften worden bereid is niet uitvoerbaar. Denk aan Sail Amsterdam of Sail Den Helder. Als iets niet uitvoerbaar is, moet je het niet willen. Het college heeft de indieners van het voorstel gevraagd om de tekst daarop aan te passen, maar dat werd niet gedaan. Daarop heeft D66 tegen het voorstel gestemd.

Daarnaast is D66 van mening dat dit soort ad-hoc voorstellen in de vorm van een motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag niet gebruikt moeten worden voor beleidsonderwerpen. Er is dan namelijk niet de mogelijkheid om een debat te voeren. Over dierenwelzijn is in het coalitieakkoord afgesproken dat de provincie Noord-Holland hiervoor binnenkort provinciaal beleid gaat maken. Daarin willen we bepalen wat de rol is van de provincie op dit gebied en daar beleid op gaan formuleren dat dan ook gehandhaafd gaat worden. D66 ziet daar naar uit.

Overigens zijn wetenschappers het er nog niet over eens of het doden van schaaldieren door koken diervriendelijk is of niet. Dat blijft dus lastig te beoordelen voor de politiek. Daarom leunen we wat dit soort algemene zaken graag op landelijke of Europese wetgeving.