Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Maidenspeech Statenlid Marcel Steeman

Voorzitter, Ik moet eerlijk bekennen, ik had hier liever niet willen staan. Maar daar kom ik straks op terug.

Vorig jaar rond deze tijd mochten de Noord-Hollandse D66-ers zich buigen over het concept-verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen. Op 24 november hielden we in Hilversum een ledenvergadering en de uitgesproken en levendige discussies rondom het onderwerp verkeer, vervoer en mobiliteit staan me nog helder voor de geest. Niet alleen dat elke regio zo zijn eigen specifieke oplossingen wil voor knelpunten op de weg of in het openbaar vervoer waarbij de Provincie een rol zou moeten spelen maar vooral de innovatieve manier van denken rondom die thema’s viel me toen echt op. En dat past ook bij D66: nooit blijven hangen in stokpaardjes en gewoontes, altijd vooruit kijken en soms op het irritante af buiten de lijntjes blijven denken.

Veel van wat ik die dag in Hilversum heb langs horen komen heeft via ons uiteindelijke verkiezingsprogramma “Bouwen aan de Toekomst” zijn weg weten te vinden in het coalitieakkoord “Duurzaam Doorpakken”. De fiets centraal, smart mobility, duurzaam bermbeheer, leefbaarheid rond rijkswegen, een meer duurzaam mobiliteitsbeleid, goed ingerichte OV-hubs en, nog terugkomend op de heel lokale thema’s: ook de expliciete inzet op de bereikbaarheid in de Gooi- en Vechtstreek, de N247 in Broek in Waterland en het doortrekken van de noord-zuid-lijn… het zijn allemaal onderwerpen die op die novemberdag in Hilversum al voorbij kwamen. En gelukkig heeft D66 in de Staten medestanders gevonden na de verkiezingen.

En zo zie je maar: met een actieve politieke vereniging, een fantastisch team vrijwilligers (die veel meer waardering verdienen dan ze aan het eind van de dag daadwerkelijk krijgen) en een grote verzameling progressieve liberalen kun je zelfs al in het eerste Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) van dit provinciale college de discussies uit een zaaltje in Hilversum terugvinden. Biodiversiteit, biologisch en ecologisch bermbeheer, natuurlijke oevers bij vaarwegen, een nadrukkelijke aandacht voor omliggende natuurgebieden… zo snel kan het gaan. Alhoewel… snel.. een jaar…

Kritische noten over het voorkomen van risico’s bij, bijvoorbeeld, brugonderhoud; de mogelijkheden van asset management planning en de enorme mogelijkheden die het heeft om ook bij simpel onderhoud inwoners en belanghebbenden nauw te betrekken heb ik al gedaan bij de commissie, die zal ik hier niet herhalen (maar ik heb het bij deze toch gedaan). Een opdracht voor het onderzoeken van de mogelijke voordelen van snelheidsverlaging op Provinciale wegen is al bij de begroting aangenomen, maar in diezelfde lijn is er nu een aantal partijen dat de situatie op en rond de N200, de Zeeweg van Bloemendaal, veiliger, overzichtelijker en leefbaarder wil maken en daarvoor wordt door D66 een motie mede-ingediend. Voorzitter, het zal geen verrassing zijn dat D66 uiteindelijk akkoord is met dit PMO, maar er moet me wel nog een heel ander pleidooi van het hart en daar neem ik in mijn maidenspeech nog heel even de gelegenheid voor.

Want als regelmatig woon-werk-fietser heb ik het besef dat ik nog maar de op twee na duurzaamste manier van vervoer heb gekozen. Zelfs lopen is nog duurzamer; maar om nou elke dag 42 kilometer te lopen… dan zie ik mijn gezin wel heel erg weinig. Nee, ik wil graag een warm pleidooi houden voor de meest duurzame manier van vervoer: geen vervoer. Gewoon niet reizen. Het voorkomen van reiskilometers.

Ook daar heeft de Provincie een grote rol in, niet in de laatste plaats een voorbeeldrol. Wonen en werken zo dicht mogelijk bij elkaar brengen is al een inzet van de Provincie, maar kan nog veel slimmer. Door OV-knooppuntenbeleid nog veel extremer door te voeren, bijvoorbeeld. Wonen en werken zo dicht mogelijk bij een betrouwbaar, hoogwaardig en duurzaam openbaar vervoer te brengen en desnoods eens goed te kijken of er niet op heel nieuwe plekken slimme OV-knooppunten of transportknooppunten voor goederen- en -pakketvervoer bij moeten komen. En ook zeker door ook een andere infrastructuur hoger op de agenda te zetten: de digitale infrastructuur. Zodat thuiswerken en werken op afstand een aantrekkelijk alternatief wordt voor het maken van reiskilometers.

En om dat pleidooi kracht bij te zetten had ik mijn maidenspeech eigenlijk anders willen houden. Zoals gezegd: ik had hier liever niet gestaan. Vanmiddag hebben we nog getest: en ik had mijn iPad hier neer kunnen zetten en via Facetime kunnen verder gaan vanuit de gang hiernaast om te laten zien dat ook in de staten werken op afstand heel goed mogelijk is, maar helaas. Overleg met de voorzitter maakte duidelijk dat het fysiek en aanspreekbaar aanwezig zijn in deze statenzaal bij de Statenvergadering een erg groot goed is en simpelweg weglopen tijdens een maidenspeech buiten de vergaderorde is, dus daar voeg ik me naar. Geen speech op afstand dus. Voor nu dan. Want zeg nou zelf: als je, bijvoorbeeld als inspreker, vanaf Texel op afstand in de statenzaal zou kunnen inspreken scheelt dat al vier-en-een-half uur vervoer.

De ‘ladder van duurzame mobiliteit’ begint met niet reizen en stond niet voor niets -na een mooie discussie in Hilversum- prominent in ons verkiezingsprogramma. De progressieve denkers van D66 kijken over mijn schouder mee met nog veel meer ideeën om zo laag mogelijk op die ladder te blijven. En, voorzitter, als het vervoer dan niet te voorkomen is: reis dan zo duurzaam mogelijk. Zo laag mogelijk op de ladder. Met een Provincie die dat ondersteunt en stimuleert.

Wij zijn in ieder geval blij dat het onderhoud van de huidige Provinciale infrastructuur goed geregeld is en zullen met het PMO instemmen.