Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Tempo voor klimaatakkoord nodig in Noord-Holland

Eindelijk heeft ook de Provincie Noord-Holland ook ingestemd met het klimaatakkoord.  Dat is hoog tijd als we net uit de doorrekening van PBL te horen krijgen dat we met voorliggende akkoord het doel van 49% reductie in 2030 niet gaan halen, maar slechts tussen 43-48%.  Onder andere door onze economische groei blijken we meer dan vorig jaar verwacht uit te stoten met elkaar. Het ligt gelukkig niet ligt niet aan de ambitie en de voorgestelde maatregelen van de klimaattafels. Het gaat goed met onze economie, en daarom moet er nog een beentje worden bijgetrokken voor de indammen van de negatieve effecten. Het kabinet lanceert daarvoor een aantal financiële mogelijkheden om bedrijven en particulieren te verleiden.

Suzanne Klaassen, woordvoerder energie & klimaat van D66 Noord-Holland: “Er is werk aan de winkel, niet alleen in Den Haag, maar ook hier bij ons in Noord-Holland. De kaders en richting zijn helder, vertraging door nu niet achter dit Klimaatakkoord te gaan staan kunnen we ons niet permitteren. De urgentie is groot. We hebben concrete plannen nodig.”

D66 roept daarbij dan ook op om snel te komen met een voorstel voor een aantal concrete taken:

  • Energie-infrastructuur verbeteren voor warmtenetten, een waterstofnet, een capabel electriciteitsnet. Onze infrastructuur voor de energietransitie heeft echt aandacht en prio nodig en mag niet als remmende factor werken straks;
  • Regionale mobiliteitsplannen opstellen, waarin ook ruimte is opgenomen voor de laadinfrastructuur om de toename van elektrische auto’s te faciliteren;
  • Stimuleren van waterstof-cluster in Den Helder en Velsen;
  • Opstellen van een voedselvisie om tot kringlooplandbouw te komen, en
  • Verdere inspanningen voor energiebesparing bij de bedrijven die niet onder ETS vallen.

D66 kijkt uit naar het aangekondigde actieprogramma waarin bovenstaande 5 punten terug zullen komen. Er is een integrale uitwerking nodig, die de verbinding legt tussen de klimaattafels en het provinciaal beleid overzichtelijk maakt. “Als we vooruitkijken, begrijpen we dat het gesprek over de opcenten en het bestuurslasten-onderzoek wordt voortgezet. Wat D66 betreft dragen de uitkomsten ook bij aan een verdere uitwerking van de structurele financiering van de uitvoering van het klimaatakkoord door de provincies. Er horen ook middelen bij”, aldus Klaassen.

PS 18 november 2019