Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 december 2019

Lekke sinterkoelers als zoveelste incident op een rij

De luchtstromen in de Sinterkoelers van Tata Steel lopen niet zoals meer dan 20 jaar geleden gedacht en daardoor ontsnapt er meer luchtvervuiling dan berekend in de vergunning. Een zeer onwenselijke situatie, want het gaat om de gezondheid van alle mensen die wonen en werken in de IJmond. Gelukkig is het niet meer dan 1% van de totale uitstoot bij Tata, maar dit zoveelste incident ondermijnt het vertrouwen in het zo goed mogelijk indammen van gezondheidsrisico’s door de grootste industrie van de provincie.

Dit incident heeft geen invloed op de GGD-metingen van de luchtkwaliteit in de IJmond. Die zijn hier nauwelijks door beïnvloed en laten wel verbeteringen zien in luchtkwaliteit. Maar de lucht is nog niet schoon en veilig. Daarom is er genoeg aanleiding voor alle partijen in Provinciale Staten om op 16 december kritische vragen te stellen aan het college over wat er nu precies gebeurd is en hoe we meer incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Kan de Omgevingsdienst dit goed aan? Welke regels zouden anders moeten?

Gedeputeerde Stigter heeft de vragen hierover beantwoord, omdat gedeputeerde Tekin zijn portefeuille afgelopen week heeft ingeleverd. D66 betreurt het aftreden van Adnan Tekin. Wij zullen deze topbestuurder met een groen hart en een open bestuursstijl enorm missen.

Het college zegde toe in januari een reconstructie van de vergunningverlening en informatievoorziening voor te leggen aan PS, zodat er lering getrokken kan gaan worden uit deze casus. De Randstedelijke Rekenkamer is moment al bezig met een onderzoek naar de uitvoering van de VTH-taken – Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving – door de Omgevingsdiensten. De rekenkamer zal worden verzocht ook deze casus mee te nemen.

Amélie Strens, woordvoerder milieu van D66 Noord-Holland, is vooralsnog tevreden met dit antwoord: “In januari zal verder gesproken worden over mogelijke maatregelen op basis van een tijdlijn en zal het college voorstellen ter verbetering van de luchtkwaliteit voorbereiden. Wordt vervolgd.”