Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 december 2019

Welke rol speelt de Europese Unie in Noord-Holland?

Iedere provincie heeft veel te maken met Europese wetten en regels, zoals milieunormen en regels voor aanbestedingen. In een vroeg stadium probeert de provincie daarom mee te sturen aan het opstellen van de Europese wet- en regelgeving. Ook geven de stimuleringsfondsen van de Europese Unie mogelijkheden voor lokale overheden en bedrijven.
De provincie probeert de kansen daarvoor te grijpen en – als het om provinciale beleidsdoelen gaat – stimuleert vaak ze mee met co-subsidieregelingen.

De Provincie en Europa

De provincie Noord-Holland werkt zoveel mogelijk samen met de andere regio’s in Europese gremia en netwerken, neemt deel aan relevante themaconferenties en lobbyt vanuit het Huis van de Provincies (HNP) in Brussel. Hierdoor ontstaan stimuleringsprojecten die het leven in heel Europa beter maken, maar ook bij ons. Lees hier het interview met D66 gedeputeerde Michiel Rijsberman uit Flevoland over dit zgn. “cohesiebeleid”.

Onze Statenleden zijn “europabewust” en volgen de samenwerking die vooral op bestuurlijk niveau plaatsvindt. De provinciale commissie EFB is daarbij leidend, maar Europese projecten zijn er in alle portefeuilles.

De Provincie Noord-Holland werkt in het HNP nauw samen met de andere Randstadprovincies en heeft een gezamenlijk lobbybeleid om Europese stimuleringsprojecten aan te laten sluiten bij wat in ons landsdeel nodig is, de Europastrategie. Je vindt alles over het provinciale Europees beleid op de provinciale website.

En tussen 2014 en 2018 haalden projecten in Noord-Holland 728 miljoen aan Europees geld binnen. Dus de Europese Unie investeert flink in projecten in onze regio.

Gemeenten en Europa

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft pro-actief beleid richting de Europese Unie. Europese subsidies, kennisdeling en belangenbehartiging zijn van belang voor de ontwikkeling van steden en regio’s.

Voor raadsleden is het belangrijk om Europabewust te zijn. Veel wetgeving en regels die in Brussel worden gemaakt hebben invloed op gemeenten. Inmiddels raakt zo’n 70% van het Europese beleid de lokale wetgeving. Nederlandse gemeenten kunnen dus niet meer om Europa heen. Tegelijkertijd heeft Europa gemeenten ook nodig om tot een succesvolle uitvoering van Europees beleid en regelgeving te komen. Europabewust zijn betekent dan ook niet alleen dat gemeenten voldoen aan de Europese wet- en regelgeving, maar óók dat de kansen en mogelijkheden van Europa worden benut.

Lees hier hoe de VNG dit ondersteunt, bijvoorbeeld met de nieuwsbrief Europa in een oogwenk.
Ook deelname aan een of meerdere kennisnetwerken kan interessant zijn voor een gemeente.

Meer weten?

Lees de december editie van de “Europese Ster” met thema regionaal beleid (en abonneer je er op). Deze editie bevat interviews hierover en artikelen over grensregio’s, Europese fondsen, en een politieke én bestuurlijke blik op het cohesiebeleid van de EU. De digitale nieuwsbrief houdt je op de hoogte van voor de regio relevante regelgeving en aankondigingen van nieuwe projecten en fondsen.