Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 februari 2020

De Kop werkt en de Kop leeft!

De tussentijdse resultaten van het investeringsprogramma “De Kop Werkt” zijn onlangs aan Provinciale Staten gerapporteerd. De provincie Noord-Holland heeft in 2017 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de regionale economie, arbeidsmarkt, infrastructuur en leefbaarheid van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel in Noord-Holland Noord.

“Nog niet al het geld is al uitgegeven, maar zowel de gerealiseerde als de nog geplande projecten zijn heel belangrijk voor de inwoners van het noorden van onze provincie,” stelt Arja Kapitein, woordvoerder economie van D66 Noord-Holland, “ze zorgen ook voor meer regionale samenwerking”.

De ontwikkeling van de havens van Den Helder is tot nu toe niet van de grond gekomen. Hier zijn veel partijen bij betrokken – waaronder alle bestuurslagen en de Marine –  en de samenwerking was hier niet optimaal. Dit is aan het licht gekomen door een kritische tussenrapportage, de zgn Gateway Health Check Maritiem Cluster. Er is nu een nieuwe start gemaakt met veel positieve energie en goede wil. Het ontwikkelen van nieuwe plannen is voortvarend gestart en zal in nauwe samenwerking met veel partijen plaatsvinden. De realisatie kost echter tijd. Vanaf 2024 zijn de eerste concrete acties te verwachten.

Een andere belangrijk aandachtspunt is verbetering van de bereikbaarheid. Dit soort projecten vragen grote investeringen en hebben lange doorlooptijden: meer tijd dan de looptijd van het programma “De Kop Werkt”. Ook vergen deze projecten afstemming met de reguliere bereikbaarheidsprojecten van de Provincie.

Komend jaar – het laatste jaar van het huidige programma “De Kop Werkt” –  zal gebruikt worden om het programma te evalueren. Op basis hiervan zal bepaald worden hoe verder te gaan. Er is nog veel te doen!