Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 februari 2020

NH perspectief op de regionale energiestrategieën onnodig onderuit gehaald

Zogenaamde verwarring alom in de Provinciale Statenvergadering van 3 februari over de regionale energiestrategie (RES), een publieke tribune vol met verontruste inwoners uit West-Friesland en Statenleden van de oppositie die niet wilden stemmen. Waar ging het om?

Nadat het klimaatakkoord is gepresenteerd en geaccepteerd door alle overheden en maatschappelijke partners is besloten dat de regio’s van onderop mogen gaan kijken hoe het opwekken van duurzame energie kan gaan verlopen. De doelen daarvoor zijn landelijk bepaald, maar niet iedere regio wil en kan hetzelfde. De gemeenten organiseren daarom inbreng van onderaf, en de provincie helpt en praat mee. In iedere regio (met sub-regio’s) wordt een regionale energiestrategie (RES) opgesteld.

Participatie

In scenario-bijeenkomsten wordt er met inwoners, ambtenaren en specialisten gepraat over wat er in een bepaalde regio kan. Dat is best complex. Er is veel bestaande regelgeving en veel jargon. Het is wel echt participatie, want de bedoeling is dat als er gedragen ideeën zijn die “buiten het boekje” gaan, dat de regels er dan voor aangepast worden om de doelen van het klimaatakkoord te kunnen gaan halen. We zien echter dat de bijeenkomsten veelal tegenstanders trekken van het RES-proces en geen brede maatschappelijke betrokkenheid genereren. Er is ook onzekerheid over wat wel en wat niet mag. Dit maakt dit proces behoorlijk uitdagend.

Waar staat de Provincie?

De Provincie regisseert het gebruik van de ruimte en is verantwoordelijk voor natuurbeheer en landschap. Er zijn bijvoorbeeld regels voor het plaatsen van windmolens op land (hoogte, afstand, serie-opstelling) en voor zonneweides. Aangezien er sinds medio een nieuwe coalitie aan het roer staat, hebben de gemeenten gevraagd waar de Provincie nu precies staat: Wat zijn de verschillende regels en welke regels zijn niet meer zo hard als eerst. Hiervoor het de Provincie het “Noord-Hollands perspectief op de regionale energiestrategieën” opgesteld.

Dit document roept nu veel vragen op. Enerzijds ligt het er zeker aan dat het document veel jargon bevat en veel bondiger zou kunnen. Anderzijds ligt het er ook aan dat partijen die het niet eens zijn met het klimaatbeleid het aangrijpen om hun punt weer te maken. Alhoewel  alle overheden en maatschappelijke partijen er al een akkoord over hebben, wordt er steeds weer tegen hetzelfde geprotesteerd en het proces vertraagd. Inwoners worden op het verkeerde been gezet door de suggestie dat de Provincie nu een nieuw besluit gaat nemen, bijvoorbeeld waar nieuwe windmolens komen. Juist nieuw is in het RES-proces, dat de regio’s met een voorstel mogen komen en dat de gemeenteraden daarover besluiten.

Samenwerking nodig!!

Je zou dan verwachten dat de (sub-)regio’s goed gaan samenwerken en met een voorstel komen. Wat we nu zien gebeuren is echter, dat gemeenten zich verzetten en zich keren tegen de Provincie. Alhoewel de Vereniging van Nederlandse Gemeente het klimaatakkoord ook heeft ondertekend, zien we niet overal positieve inzet. Als dat zo blijft dat zal er inderdaad weer regie van boven moeten komen om de klimaatdoelen te halen.

Op dit moment wil de Provincie echt open staan voor waar de regio uiteindelijk mee komt. Het zgn. Noord-Hollandse perspectief op de RESsen geeft aan hoe de Provincie denkt en met welk soort regelgeving er gewerkt wordt. Het gaat om een balans zoeken tussen enerzijds goede ruimtelijke ordening, bescherming en versterking van ons landschap en het behalen van het klimaatdoel, en anderzijds om draagvlak.

Oproep

D66 roept gemeenten en deelnemers aan het RES-proces op de handen ineen te slaan, en de Provincie te verrassen met een creatief, onderbouwd en helder plan voor het opwekken van duurzame energie in hun regio. De Provincie is gesprekspartner in het RES-proces en biedt de ruimte om in gesprek te gaan over wat haalbaar is en wat niet. Klimaatdoelen halen is in het belang van ons allemaal.


Het Noord-Hollands perspectief op de regionale energiestrategieën is door PS vastgesteld met 28 stemmen voor en 4 stemmen tegen.