Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2020

Ambitie binnen natuurkaders voor recreatiegebied Twiske-Waterland

Het bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland heeft de visie voor de toekomst voorgelegd aan de betrokken overheden in een ambitiedocument. Provinciale Staten hebben op 9 maart hun zienswijze hierop vastgesteld, maar waren het daarover niet meteen eens. Het recreatiegebied is namelijk zowel de plek waar stedelingen kunnen recreëren als een waardevol natuurgebied. En de Provincie is zowel verantwoordelijk voor recreatie als voor natuurbescherming.

Woordvoerder Arja Kapitein: “Voor D66 staat de natuur voorop, maar juist in recreatiegebieden willen we ook recreatie veel ruimte geven. Zeker ook in Twiske-Waterland gezien de ligging langs de rand van de groeiende steden. Hierbij willen we duurzame, ecologische en groene kansen voor lokaal ondernemerschap stimuleren. Wij willen dus én én én (NNN): én natuur, én recreatie én ondernemerschap. En daarbij ook respect voor de mensen die in de omgeving wonen en de kwaliteit van het landschap.”

De Provincie verwacht van de recreatieschappen dat ze zelf inkomsten genereren. D66 wil wel dat de recreatieschappen goed kijken naar alle bijbehorende kosten, ook voor beheer en herstel.

De natuurtoets bij activiteiten in Twiske-Waterland

Alle activiteiten in recreatiegebieden kunnen alleen onder de strikte voorwaarden dat de natuurwaarden niet worden aangetast, ook leuke festivals. Een professionele en onafhankelijke natuurtoets bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is het toetsingsinstrument. Wat D66 niet wil, is dat er aanvullende regels voor bijvoorbeeld overnachtingen of festivals komen, omdat de natuurtoets niet goed wordt uitgevoerd, of omdat een gemeente haar bestemmingsplannen niet goed handhaaft. Dit is een geheel andere discussie, dan dit debat over het ambitiedocument. Dit is de reden waarom D66 in de Statenvergadering tegen alle voorstellen met aanvullende provinciale maatregelen voor het Twiske heeft gestemd.

Hoe nu verder met de natuur in de recreatieschappen?

Er loopt momenteel een provinciaal onderzoek naar de balans tussen recreatie en natuur in de recreatieschappen. Duidelijk is voor iedereen, dat beschermen en beleven van de natuur een spanningsveld geeft. Later dit jaar gaan Provinciale Staten bespreken hoe hier in de toekomst mee omgegaan moet gaan worden. Ook de governance-structuur voor de recreatieschappen staat dan ter discussie.