Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 april 2020

Rond OV-knooppunten is het fantastisch wonen!

De Provincie Noord-Holland voert al enige jaren ruimtelijk beleid om met name voor meer nieuwe woningen rond OV-knooppunten te zorgen. Er zijn veel nieuwe woningen nodig in Noord-Holland en er wordt nu hard gebouwd. Bouwen, bouwen, bouwen is ons motto, maar dan wel op plekken die zich daar het beste voor lenen. Bij trein- en busstations wonen mensen ook dicht bij voorzieningen en kunnen met openbaar vervoer naar het werk. Ook in hun vrije tijd kunnen ze gemakkelijk uitgaan of naar een natuurgebied. Dit beleid heeft effect want gemeenten bouwen nu 44% van de nieuwe woningen in de buurt van bus- en treinstations.

“D66 geeft voorrang aan het bouwen van woningen bij OV-knooppunten. Dit past helemaal in de doelstelling om onze mooie leefomgeving te behouden en bij te dragen aan het klimaatakkoord. We gaan hier zeker mee door”, aldus fractievoorzitter Ilse Zaal.

In Zaanstad krijgen de plannen voor woningbouw op 2 voormalige bedrijventerreinen vlakbij de stations Zaandam-Kogerveld en Zaandam in de gemeente Zaanstad financiële steun van ruim € 4 miljoen van de Provincie. De plannen voor Hofwijk-Noord en de Mauritsbuurt kunnen daarmee doorgang vinden. Deze twee projecten zijn een mooi voorbeeld van hoe binnenstedelijk bouwen bij OV-knooppunten zowel veel nieuwe woningen oplevert, als voor verbetering van de leefomgeving voor de mensen die er al wonen kan zorgen.

Binnenstedelijk bouwen loont

Deze twee projecten in Zaanstad voegen woningen toe in bestaand stedelijk gebied. Dit maakt investeringen in infrastructuur buiten de stad onnodig en helpt om waarden van natuur en landschap te behouden. Bovendien heeft het ook grote voordelen voor het benutten van bestaande voorzieningen en versterken van de vitaliteit van de stad zelf. Dit voorkomt een negatieve dynamiek of geeft een impuls die een dergelijke dynamiek verandert. Daarmee worden negatieve ontwikkelingen en mogelijk hoge bijbehorende kosten en investeringen voorkomen. Zeker wanneer woningen in grote dichtheid worden toegevoegd kan dit substantieel van positieve invloed zijn en daarmee de aantrekkelijkheid en vitaliteit van de stad vergroten. Daarnaast voorkomt het kosten om sociale onveiligheid en negatieve ontwikkelingen te bestrijden.

D66 steunt de beide gebiedsontwikkelingen in Zaanstad en de financiële steun vanuit de provincie van harte. We hopen dat er met grote voortvarendheid aan de slag wordt gegaan om de kwaliteit van de steden en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te vergroten, natuur en landschap te ontzien en de woningbouwproductie aan te jagen.