Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 april 2020

Remco Vonk komt fractie versterken

De Statenfractie van D66 Noord-Holland gaat versterkt worden met een duo-commissielid. Remco Vonk zal binnenkort geïnstalleerd worden en dan plaatsnemen in de commissie natuur, landschap en gezondheid (NLG) samen met Amélie Strens. Arja Kapitein zal dan plaatsvervanger worden in deze commissie maar in de Provinciale Statenvergaderingen blijven Amélie en Arja de woordvoerders voor D66 Noord-Holland.

Amelie Strens, vice-fractievoorzitter: “De fractie was niet alleen op zoek naar een aanvulling van de bemensing van de fractie, maar wilde ook gelegenheid geven aan een enthousiaste kandidaat om zich te oriënteren op het politieke Statenwerk. Heel fijn dat Remco die kans pakt. Wij kijken uit naar zijn enthousiasme en inbreng.”

Remco zal op 18 mei in de Provinciale Statenvergadering geïnstalleerd worden als duo-commissielid. Dit zal zeer waarschijnlijk (deels) een online vergadering zijn. Op dit moment wordt de regelgeving en de orde voor die vergadering nog uitgewerkt en getest door de Statengriffie.