Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 mei 2020

Ilse Zaal voorgedragen als nieuwe gedeputeerde

De fractie van D66 Noord-Holland draagt Ilse Zaal uit Zaandam voor aan Provinciale Staten als opvolger van de op 12 mei aftredende Jack van der Hoek, die burgemeester wordt van Schouwen-Duiveland. Zaal wordt verantwoordelijk voor de portefeuille economie, landbouw en visserij, dierenwelzijn, bestuur, Europa, recreatie en toerisme. Provinciale Staten zullen op 18 mei over de voordracht een besluit nemen.

Ilse Zaal is een echt groene sociaal-liberaal met ruime ervaring in de Noord-Hollandse provinciale politiek. De adviescommissie over Zaal: “Met deze gedeputeerde is de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd en blijft D66 een betrouwbare coalitiepartner. Ze is zowel een pragmatisch als ambitieus bestuurder. Altijd op zoek naar feiten, weet zij gedreven vanuit de inhoud een visie te ontwikkelen, maar maakt vanuit haar hart contact met mensen. Met deze combinatie zal ze oppositie en coalitiepartijen, inwoners, ondernemers en organisaties bij haar beleid weten te betrekken met sterke resultaten als gevolg. Ze is zich goed bewust van de rol die het college speelt in het duale bestel. Met rechtvaardigheid hoog in het vaandel en een scherp oog voor de belangen van zij die recht en ondersteuning verdienen, zal ze op eigen wijze vorm weten te geven aan het sociaal-liberalisme in Noord-Holland.”

Vicefractievoorzitter Amélie Strens heeft ad interim de taken van fractievoorzitter Ilse Zaal overgenomen. Zodra de Statenfractie van D66 weer aangevuld is met een nieuw Statenlid, zal opnieuw een fractievoorzitter gekozen worden.

Interne sollicitatieprocedure D66

D66 heeft direct nadat het vertrek van Van der Hoek bekend werd een open procedure gestart voor het zoeken naar een geschikte nieuwe gedeputeerde, die snel aan de slag kan. De daarvoor ingestelde adviescommissie met 2 fractieleden heeft haar werk heel voortvarend gedaan, een flinke lijst met sollicitanten in beschouwing genomen, en is unaniem tot een advies gekomen voor de fractie. De fractie heeft dit advies unaniem overgenomen.

Benoemingsprocedure in PS

Gezien de vergaderorde van Provinciale Staten volgens de spoedwet digitale besluitvorming legt de Statenfractie van D66 een schriftelijke voordracht voor de gedeputeerde bij de Statenleden neer. Stemmen over personen moet namelijk nog steeds met papieren stembriefjes plaatsvinden en zal derhalve voorafgaand aan de vergadering op 18 mei in gang gezet worden. In de online vergadering van 18 mei zal er ook – zoals gebruikelijk – een mondelinge voordracht plaatsvinden door vicefractievoorzitter Amélie Strens en kan – nadat de stemcommissie de uitslag bekend gemaakt heeft en Ilse Zaal de meerderheid van de stemmen verkregen heeft – de installatie plaatsvinden. Gezien de urgentie om snel weer een compleet college van Gedeputeerde Staten te vormen is in nauw overleg met de Commissaris en de Statengriffie voor deze werkwijze gekozen.