Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Verbranden van hout niet meer de prioriteit

Op maandag 18 mei bespraken de Provinciale Staten van Noord-Holland een “Actualiteit” ingediend door FvD en CDA. In deze online vergadering deden beide partijen een aantal voorstellen met het doel om de biomassacentrale van Diemen tegen te houden. Kersvers Statenlid Bart Vink hield hierbij namens D66 zijn maidenspeech:

“Mijn eerste inbreng in deze Staten gaat over biomassa. Niet direct een onderwerp waarvan je blij wordt. Maar wel iets wat de gemoederen bezig houdt.

De onrust bij bewoners is bv groot. Ook bevindingen in het recente PBL-rapport maken voor ons helder dat het verbranden van biomassa voor energieopwekking de laatste, en niet de eerste optie zou moeten zijn.

Het PBL rapport maakt ook helder dat we voorlopig onvoldoende alternatieven voor aardgas hebben. Lokaal resthout en andere biomassa kunnen dus een goede aanvulling zijn. Dat moet dan wel lokaal zijn én echt resthout. Ook omdat importhout vaak niet aan duurzaamheidscriteria voldoet. En Nederland onvoldoende resthout heeft en import dus onvermijdelijk is.

Genoeg reden dus om opnieuw om voor de toekomst na te denken over het gebruik van biomassa in de provincie. Deze actualiteit markeert dat. Prima dus wat D66 betreft.

Maar laten we geen valse verwachtingen wekken. Het initiatief voor de nieuwe biomassa centrale voldoet aan de wettelijke eisen, waardoor de vergunningen moesten worden afgegeven . Die komt er dus.

Bovendien zijn met de gemaakte afspraken in het convenant, de afgegeven verklaring van geen bezwaar door de gemeente Diemen en de provinciale vergunning, diverse garanties gegeven. Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over hun gezondheid.

Met alle onrust die biomassa oproept en met het PBL-rapport in de hand moeten we echter voor de toekomst nog eens scherp nadenken hoeveel ruimte we aan biomassa willen geven. Voor duurzaamheid. En voor de afhankelijkheid die het oplevert van het buitenland. En mogelijk ook voor milieu en gezondheid: zeker als het om kleine centrales gaat speelt dat. Ik zei niet voor niets: biomassa voor de toekomst liever als laatste dan als eerst optie.

D66 wil het college dan ook oproepen dat gesprek voor de toekomst opnieuw met elkaar te voeren en daartoe bijvoorbeeld het PBL rapport te bespreken in de commissie.”

De voorstellen van FvD en CDA over dit onderwerp in de PS-vergadering op 18 mei zijn allen niet gesteund door D66 omdat ze de verwachting wekken dat de biomassacentrale in Diemen tegengehouden kan worden door de Provincie. De vergunning is echter al verleend en in de energietransitie speelt deze vorm van energieopwekking een belangrijk doch echt tijdelijke rol.

Landelijk speelt nu dat er nieuw biomassabeleid in ontwikkeling is. Het Rijk komt met een nieuw duurzaamheidskader voor biomassa. Het is echter niet zo dat vooruitlopend daarop al van bovenstaande wettelijke kaders kan worden afgeweken. Pas wanneer dat nieuwe beleid in nieuwe wettelijke kaders is vertaald, door het Rijk of door onszelf als provincie indien nodig, kan de Provincie anders handelen op vergunningsaanvragen

Het onderwerp biomassa gaat binnenkort zeker opnieuw besproken worden in de commissie RWK om het beleid voor de toekomst opnieuw te bespreken in het licht van de laatste onderzoeksresultaten van PBL. De zorgen over biomassa worden breed gedeeld in Provinciale Staten en nieuwe grootschalige biomassacentrales zullen er wel echt niet meer komen in Noord-Holland.