Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 mei 2020

Duinpolderweg van de baan

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 25 mei besloten om niet door te gaan met het aanleggen van de volledige Duinpolderwegroute. Dit hadden de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA eerder afgesproken in hun coalitieakkoord en is nu bevestigd met een besluit van Provinciale Staten. Wel zal de Provincie verder gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg, de bereikbaarheid van de Bollenstreek per fiets en het verbeteren van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). D66 Noord-Holland is blij met dit besluit dat veel duidelijkheid biedt aan alle betrokkenen en de prioriteiten goed zet.

Marcel Steeman, woordvoerder mobiliteit: “De Duinpolderweg, ofwel project bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek is een dossier met veel en vaak tegenstrijdige belangen. Er waren veel verschillende belanghebbenden, die hun meningen goed voor het voetlicht wisten te brengen.” D66 vindt een goed bereikbare Duin- en Bollenstreek essentieel voor de leefbaarheid, woningbouw en economische ontwikkelingen in de regio en is voorstander van concrete stappen in het oplossen van de huidige bereikbaarheidsproblemen.

Steeman: “Het heeft D66 verbaasd dat het besluit van ons college van Noord-Holland bij partners, andere overheden en inwoners wordt gezien als een eindpunt. Het coalitieakkoord bevat niet alleen – fase 1 – verbetering van de bereikbaarheid via de (Nieuwe) Bennebroekerweg, met openbaar vervoer en fiets, maar ook nader overleg met alle belanghebbenden – fase 2. ”

D66 heeft met een aantal andere partijen het college gevraagd om voortvarend en met open vizier door te zetten naar fase 2 en op die manier verdere concrete stappen te nemen in het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen van de Duin- en Bollenstreek D66 ziet daarbij voornamelijk grote kansen voor fiets en openbaar vervoer. Die toezegging kwam voluit van het college.

Marcel Steeman kwam ook nog even terug op zijn maidenspeech in november 2019. Hij zette toen digitale bereikbaarheid neer als de ultieme duurzame vorm van bereikbaarheid. Daar is reizen niet voor nodig. Destijds was niet te bevroeden hoe snel iedereen daar heel goed in is geworden – inclusief de Provinciale Staten van Noord-Holland.