Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Bij participatie niet voor je beurt spreken

Op 22 juni werden de conceptversies van de regionale energie strategieën, RES-NH-Noord en RES-NH-Zuid, in de provinciale commissie RWK besproken. D66 was het niet eens met het nu al agenderen van deze concepten in deze commissie.

Het proces om tot een regionale energie strategie te komen is een proces van onderaf. Een groot aantal inwoners is met hun gemeenten tot een aantal zoekgebieden gekomen waar lokaal duurzame energie opgewerkt kan worden.  Het is een enorme puzzel waarin wensen en belangen van onze inwoners, de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de netbeheerders en de meest ideale energieopwekking bij elkaar gelegd moeten worden. Deze stukjes passen niet altijd netjes in elkaar. Op het bord waar de puzzel gemaakt moet worden moet rekening gehouden worden met beschermde natuurgebieden, weidevogel leef- en trekgebieden en Bijzonder Provinciale Landschappen.

D66 woordvoerder Emre Kanik: “Van onderaf betekent dat de gemeenteraden nu eerst hun mening moeten bepalen over de concept-versies. Dat is ook een belangrijk puzzelstuk voor de besluitvorming op het niveau van de provincie. Het lijkt er nu op dat we vandaag al aan het puzzelen zijn geslagen voordat we alle puzzelstukjes in bezit hebben. Juist omdat het een proces van onderaf hoort te zijn, vindt D66 dat niet wenselijk. Participatie betekent ook dat je als overheidslaag wacht tot je aan de buurt bent en het proces niet verstoort.” Verschillende partijen namen op 22 juni een voorschot op het beoordelen van de RES zonder de mening van de gemeenteraden te kennen. Dat is voor D66 voor je beurt praten.

D66 staat vol achter de doelen van het klimaatakkoord. Daarom is het heel belangrijk om dit proces duidelijk en transparant te vervolgen. Dit proces begint bij onze inwoners. Een goed functionerende burgerparticipatie is hierbij essentieel. Dat betekent niet elke inwoner automatisch gelijk krijgt, maar dat er van tevoren heel duidelijk wordt gecommuniceerd waar de input van burgers op de participatieladder in het proces staat en dat daar gaandeweg niet van afgeweken wordt. Dat betekent ook dat keuzes zonder achterhouden van informatie worden gepresenteerd, ook als dat moeilijke keuzes dreigen te zijn. D66 vindt het verder belangrijk dat onze inwoners

D66 is blij met het potentieel opwekbare duurzame energie, die in de concept RESsen wordt voorgesteld. Kanik kijkt uit naar de behandeling in september en zeker ook naar het vervolg proces om dat met z’n allen te verwezenlijken.