Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Na de zomer weer fysiek vergaderen op anderhalve meter

Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen op 29 juni nog online vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Na de zomervakantie gaan zij in de Provinciale Statenvergaderingen weer fysiek debatteren, en wel in hotel Zuiderduin in Egmond. Dan zal het – op anderhalve meter – ook weer mogelijk zijn voor de pers om Statenleden in de wandelgangen te spreken en is er voor maximaal 70 toehoorders een publieke tribune (aanmelden verplicht). Ook worden deze vergaderingen live uitgezonden op de stateninformatiewebsite.

Commissievergaderingen ook weer fysiek

Ook de Statencommissies vergaderen na het reces weer fysiek. De commissievergaderingen vinden dan plaats in de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem. De publieke tribune blijft voorlopig gesloten. De commissievergaderingen worden wel uitgezonden. U kunt deze live volgen of terugzien via de stateninformatiewebsite.

Online vergaderen blijft

D66 is blij met deze veranderingen. Online vergaderen is heel goed mogelijk gebleken, maar een goed debat voeren over een onderwerp gaat beter als je elkaar in de ogen kunt kijken. Dat kan binnenkort weer plaatsvinden op een aangepaste manier. Wat D66 betreft blijft online vergaderen in de toekomst een van de manieren om bijeenkomsten te organiseren. De fractie zal het zeker blijven doen voor ad-hoc en extra besprekingen.