Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 juli 2020

Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

D66 wil geen grootschalige woningbouw in de Beemster Polder bij Zuidoostbeemster. In de onlangs vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie wordt het buitengebied ten noorden van de Volgerweg volgebouwd met mogelijk 690 woningen. Hoe belangrijk nieuwe woningen ook zijn om de woningtekorten op te lossen, grootschalige nieuwbouw op deze locatie is geen goede ontwikkeling. Bovendien is deze strijdig met het provinciale beleid en zowel provinciale als nationale belangen. Niet doen dus, wat D66 betreft.

Woordvoerder wonen en ruimtelijke ordening Bart Vink: “Grootschalig bouwen buiten bestaande kernen ondermijnt in zijn algemeenheid de vitaliteit van steden en dorpen en tast landschappelijke kwaliteiten aan. Dat geldt ook voor dit plan (Zuidoostbeemster II) en is dus niet gewenst. Bovendien kan het anderen stimuleren hetzelfde te gaan doen in nu nog open weilanden. Zo’n precedent is ongewenst. Dat tast bovendien de omgevingskwaliteit van Noord-Holland aan en ondermijnt de kracht en aantrekkelijkheid van stad en land.”

Woordvoerder cultuur Emre Kanik: “D66 vindt dat de status van twee UNESCO-werelderfgoederen niet in gevaar moet worden gebracht. Grootschalige nieuwbouw en de geplande nieuwe weg in dit gebied passen niet bij de openheid en landschappelijke kwaliteit van werelderfgoed. Dit geldt overigens niet alleen voor de Beemster Polder, maar ook voor het andere werelderfgoed: de Stelling van Amsterdam. D66 heeft daarom ook grote bezwaren tegen deze plannen.”

D66 wil dat de Provincie ervoor zorgt dat deze plannen niet doorgaan, dan wel flink in omvang worden gereduceerd (tot ten hoogste 20% van de huidige omvang) met oog voor de beoogde stedelijke verdichting en noodzakelijke voorzieningen, de landschappelijke kwaliteit en het werelderfgoed.

D66 heeft het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld hierover. De vragen zullen na de zomer beantwoord worden.