Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

Provinciale Staten vergaderden weer fysiek

Om op een verantwoorde manier te kunnen vergaderen zijn de Provinciale Staten van Noord-Holland tijdelijk verhuisd naar Egmond aan Zee. Op 14 september is daar een fysieke Statenvergadering gehouden in een grote zaal in hotel Zuiderduin. Alhoewel de afstanden tussen de Statenleden groot waren, voelde het zeer prettig om weer fysiek bij elkaar te zijn en als vanouds in debat te kunnen gaan.

Er stond nog niet heel veel op de agenda, maar er moesten toch een aantal besluiten genomen worden en nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Lees hier het persbericht van de provincie over de vergadering.

Marcel Steeman trad voor D66 op als fractievoorzitter als vervanger van Amélie Strens. Arja Kapitein voerde voor D66 het woord over de begrotingswijziging.  Als hamerpunt werd besloten over de kadernota verbonden partijen.

Het regende moties

Verder waren er weer veel moties vreemd aan de orde van de dag. Deze moties worden aan het begin van de vergadering ingediend en aan het einde van de vergadering wordt er over gestemd. Ze kunnen overal over gaan, maar er is geen mogelijkheid tot debat. De bedoeling van dit politiek instrument is om iets wat van te voren in een commissievergadering besproken is en waar draagvlak voor bestaat in een Provinciale Statenvergadering te bevestigen. Dit was bij veel moties niet het geval, terwijl er wel belangrijke onderwerpen in aangekaart werden.

Marcel Steeman heeft aangegeven aan de Staten dat D66 dit instrument niet geschikt vindt voor enkele belangrijke onderwerpen die daar nu in aangesneden werden. Zonder debat en inspraak wil je daarover geen besluiten nemen en per motie kun je geen budget toekennen. Bovendien is het NIET aannemen van een voorstel over een belangrijk onderwerp ook een besluit, dat naar buiten toe een geheel verkeerde indruk kan wekken. De fractievoorzitters zullen die in het Presidium binnenkort gaan bespreken.

Desalniettemin kon D66 niet anders dan de motie van de ChristenUnie voor het in de vaart houden van het veerpont bij Ilpendam mede te ondertekenen. Het provinciaal fietsnetwerk ligt ons na aan het hart. Dit voorstel werd unaniem door Provinciale Staten aanvaard.

Update: als gevolg van de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus is begin oktober besloten om weer geheel online te gaan vergaderen. De Provinciale Statenvergadering op 5 oktober zal dus niet in Egmond plaatsvinden, maar wordt online gehouden. Live volgen of terugkijken kan via de stateninformatie-website.