Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Druk houden op provinciaal fietsbeleid

Fiets-woordvoerder en –fanaat Marcel Steeman houdt de druk op beter provinciaal fietsbeleid hoog. Fietsveiligheid en fietsverbindingen staan hoog op de agenda, maar intentieverklaringen leiden nog niet overal meteen tot brede fietspaden en rood asfalt.  Weliswaar heeft het provinciaal fietsnetwerk in het regionaal mobiliteitsprogramma een plek gekregen, omdat de CO2-uitstoot van verkeer omlaag moet, maar het gaat D66 niet snel genoeg.

In de vergadering van de provinciale commissie mobiliteit & bereikbaarheid (MB) op 31 augustus kreeg D66 van alle kanten bijval bij vragen naar aanleiding van de uitvoeringsregeling subsidie regionaal fietsnetwerk 2020. D66 had deze regeling geagendeerd naar aanleiding van de onlangs vernieuwde, maar niet verbrede fietsroute langs de N246 en klachten over de doorfietsroute Haarlem-Amsterdam – vooral over de belabberde kwaliteit van de fietspaden in Halfweg.

Toekomstig fietsgebruik moet uitgangspunt zijn voor de inrichting van nieuwe snelfiets-, doorfiets- en andere fietsroutes. Een bredere rode (asfalt-)loper moet overal uitgerold worden. Fietspaden moeten goed onderhouden worden. De Provincie helpt gemeenten om doorfietsroutes te realiseren. Zo krijgen we meer mensen op de fiets, en met de nieuwe elektrische tweewielers ook over langere afstanden voor woon-werk-verkeer. Dat is gezond en duurzaam. Belangrijk is om die samenwerking met gemeenten nu echt te stimuleren, want anders wordt het geld niet uitgegeven.

Bij omleidingen door werkzaamheden maken we nog te vaak mee dat de fietsomleidingsroute langer is en langer duurt dan nodig. Vaak krijgt de doorstroming van de auto’s de prioriteit en worden de fietsers weggejaagd. Dat willen we niet meer.

Er gebeurt ondertussen best veel, maar dat wordt niet altijd zichtbaar. D66 wil in de commissie over de resultaten van het fietsbeleid in het vervolg beter geïnformeerd worden met een integrale rapportage zoals bijvoorbeeld binnen de Vervoerregio gedaan wordt met de jaarlijkse voortgangsrapportage metropolitane fietsroutes.

Het college beloofde nadrukkelijk een kritische blik op fietsinfrastructuur en betrokkenheid van partijen zoals de Fietsersbond om tot betere resultaten te komen.

In de Provinciale Statenvergadering van 14 september kwam het probleem van veerponten in fietsroutes weer boven drijven: het in de vaart houden van het veerpont Ilpendam-Landsmeer over het Noord-Hollandskanaal lijkt moeilijk te worden. Een voorstel om hierin als Provincie met de gemeenten in gesprek te gaan werd unaniem aanvaard.

En Steeman was natuurlijk op de fiets naar de PS-vergadering in Egmond aan Zee gekomen!