Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Grip op samenwerkende overheden in een democratie

Voor D66 is samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties essentieel om te zorgen voor goede voorzieningen en een democratische organisatie in Nederland. Het opstellen van een kadernota over deze samenwerking vanuit de Provincie is “slechts” voldoen aan wettelijke richtlijnen; het wordt als “hamerpunt” besloten in de Provinciale Statenvergadering van 14 september.” Hiermee is het zeker geen onbelangrijk besluit,” stelt financieel woordvoerder Arja Kapitein: “dit kader helpt ons ons werk als volksvertegenwoordiger beter te doen.”

De kadernota verbonden partijen is het formele kader voor het inzetten van externe partijen voor de uitvoering van provinciaal beleid. Een verbonden partij is een particuliere- of overheidsorganisatie waarin de provincie een bestuurlijk of financieel belang heeft. Hiervan zijn de zogeheten “gemeenschappelijke regelingen” politiek gezien het meest relevant. De kadernota van 2015 is nu aangepast aan nieuwe regelgeving en ook aangepast op een aantal punten naar aanleiding van een evaluatie in 2019.

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeenschappelijke regelingen tijdig rapporteren zodat Provinciale Staten met de jaarrekening en begroting hun controlerende en kaderstellende taak goed kunnen uitvoeren binnen de planning & control cyclus van de provincie. Daarvoor is nodig dat gemeenschappelijke regelingen – net zoals bij veel gemeenten – de financiële jaarstukken uiterlijk op 1 april aanleveren.

Ook over de kadernota’s van de verbonden partijen wil D66 tijdig geïnformeerd worden, zodat Provinciale Staten daar als belanghebbende invloed op uit kunnen oefenen. Deze toezegging kregen we al van het college in de commissie eind augustus, waarbij zij wel heeft aangegeven dat dit alleen in samenwerking kan met de andere leden van de gemeenschappelijke regelingen.

Invloed uitoefenen ook samen

Met deze verbeteringen kunnen wij ook als D66 Statenfractie beter samenwerken met onze D66 gemeenteraadsfracties waarmee we gezamenlijke gemeenschappelijke regelingen hebben. Dit is van groot belang, want niet alleen op gemeente niveau neemt te betekenis van gemeenschappelijke regelingen toe, maar ook op provinciaal niveau: denk bijvoorbeeld alleen al aan de omgevingsdiensten. De problematiek van de omgevingsdienst, die onder meer belast is met handhaving van milieunormen bij zware industrie, staat ongeveer iedere cyclus op de agenda. Een ander voorbeeld zijn de recreatieschappen in onze provincie. Daarover trekt de D66 Statenfractie ook graag gezamenlijk op met de lokale fracties.

Wetswijziging

Landelijk is er momenteel discussie over de gemeenschappelijke regelingen. In de Tweede Kamer ligt nu een wetswijzigingsvoorstel ter bespreking met diverse versterkingen van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Dit gaat de positie van staten- en gemeenteraadsleden verbeteren en burgerparticipatie beter mogelijk te maken. Wij zien er naar uit!