Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 november 2020

D66 wil ook gelijkstroom onderzoeken als alternatief voor belasting elektriciteitsnetwerk

D66 dient op 9 november samen met PvdA een voorstel in bij Provinciale Staten om te onderzoeken hoe gelijkstroom knelpunten voor de energietransitie kan oplossen. Emre Kanik, D66 Statenlid en woordvoerder klimaat & energie: “We hebben alle middelen nodig om onze klimaatdoelen te halen. Daarom is het belangrijk om goed in beeld te hebben in welke situaties gelijkstroom een snelle oplossing kan zijn voor het leveren van bijvoorbeeld stroom aan straatverlichting of een bedrijventerreinen. Zeker als het bij kan dragen aan het oplossen van knelpunten in ons elektriciteitsnetwerk.”

Er bestaan grote zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk bij uitbreiding van lokale opwekking van duurzame energie, met name in Noord-Holland Noord. Netwerkbeheerders kunnen niet makkelijk investeringen doen als er geen expliciete vraag naar energie voorligt. Investeringen in uitbreiding van het huidige elektriciteitsnetwerk zijn ook ingrijpend en kostbaar. Een systeem van gelijkstroom zou aanvullend kunnen functioneren naast wisselstroom, en minder hoge investeringen vergen

Daarom wil D66 dat er onderzocht wordt hoe er in de provincie gebruik gemaakt zou kunnen worden van gelijkstroom om knelpunten op te lossen voor de energietransitie. Daarnaast kan ook bekeken worden hoe de eigen infrastructuur van de provincie gebruik zou kunnen maken van gelijkstroom en welke voordelen daar uit te behalen zijn.

Update: Het voorstel is aangenomen.