Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Meer innovatie mogelijk en broodnodig in onze democratie

D66 wil dat overheden in Noord-Holland de Thorbecke instrumenten voor vernieuwing van de democratie zelf vaker gaan inzetten.

Overheden, semi-overheden en bedrijven werken samen om de dienstverlening aan inwoners kostenefficiënt en servicegericht te regelen. Dat gebeurt zowel op het gebied van bereikbaarheid en van de openbare ruimte als op het gebied van zorg.
Er bestaan samenwerkingsverbanden op allerlei niveaus met allerlei organisaties. De provincie is bijvoorbeeld betrokken bij omgevingsdiensten, recreatieschappen, de Metropoolregio Amsterdam, Alliander, PWN, Afvalzorg, Schiphol Development Company en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Gemeenten in Noord-Holland hebben veel gemeenschappelijke regelingen voor afvalverwerking, jeugdzorg, specialistische zorg, om service te kunnen bieden aan hun inwoners.

Volgens D66-woordvoerder Arja Kapitein is een nadeel van veel samenwerkingsverbanden dat het vaak leidt tot vertraging in de informatievoorziening aan volksvertegenwoordigers. Er is vaak gebrekkige participatie van inwoners en de samenwerking kan leiden tot onoverzichtelijke bestuurlijke besluitvorming. Veel gemeenteraden hebben moeite met de democratische en financiële controle van gemeenschappelijke regelingen. En dan voelt de democratie soms niet meer zo democratisch.

De Rijksoverheid heeft daarom in 2018 het Thorbecke programma gestart om de democratie vanuit de praktijk te verbeteren. In een veranderende wereld heeft een democratie onderhoud nodig. Veranderingen kunnen goed stapsgewijs vanuit de praktijk succesvol ontstaan, bijvoorbeeld door democratisch maatwerk passend op een lokale situatie.

De gemeente Dijk en Waard bijvoorbeeld wil bijvoorbeeld de mogelijkheid van gemeentegrens overstijgend besturen van het Thorbecke experiment door laten ontwikkelen in de regio bij de kern Sint Pancras. D66 is voorstander om dit vanuit de Provincie te ondersteunen.

D66 en GroenLinks hebben daarom bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2020 het college gevraagd om in het vervolg gemeenten in Noord-Holland vaker te attenderen op de maatwerkdemocratie-instrumenten. Ook zou het goed zijn op gemeenten te ondersteunen die vorm willen geven aan nieuwe bestuursvormen die zowel goede sturing voor de raad als betrokkenheid van inwoners kunnen bieden.

Het voorstel is aangenomen.