Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Ook aandacht voor de begroting van boeren bij de begrotingsbehandeling

D66 heeft samen met GroenLinks en VVD tijdens de begrotingsbehandeling van de provincie ook aandacht gevraagd voor de “begroting” van de boeren. Agrarische ondernemers zien zich geconfronteerd met veel veranderingen in de landbouw en nu ook nog met de Corona-crisis.

D66-woordvoerder economie  & toerisme Linde Gonggrijp: “De inkomenspositie van de boeren staat onder druk. Zij moeten alle kansen krijgen om hun verdienmodel te versterken. Agrotoerisme kan daarvoor een mogelijkheid zijn.”

Onlangs heeft Wageningen Universiteit een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat landbouwbedrijven steeds meer bronnen van inkomsten hebben.  Ongeveer een derde legt zich toe op primaire productie van agrarische producten voor de wereldmarkt tegen zo laag mogelijke kosten. Twee derde heeft een verbreed verdienmodel. De verbrede landbouwbedrijven hebben veelal maatschappelijk en bedrijfsmatig gezien een grotere toegevoegde waarde in de zin van product-waarde, werkgelegenheid en leefbaarheid van het platteland.

De drie partijen willen dat agrarische ondernemers alle kansen die een samenhangend provinciaal landbouw- en recreatiebeleid kan bieden, ook kunnen grijpen. De nieuwe Omgevingsverordening NH2020 biedt daar voldoende kansen voor. Ook het Ministerie vindt dit van het grootste belang gezien de Kamerbrief van 15okt2020.

D66-woordvoerder landbouw Arja Kapitein: “Niet alleen voor de boeren is dit interessant. Door de beperkingen vanwege Corona zien we dat de inwoners uit Nederland steeds meer behoefte hebben aan recreatie in eigen land. Het mes snijdt aan twee kanten, want op deze wijze worden de recreatiemogelijkheden in onze prachtige provincie uitgebreid. Een ander voordeel is dat met uitbreiding van het agrotoerisme het wederzijds begrip tussen boeren en consumenten kan worden vergroot. Dus een positieve aanpak!”

In de Provinciale Statenvergadering van 9 november is dit besproken en heeft gedeputeerde Zaal toegezegd om het creëren van kansen voor agro-toerisme op te nemen in het beleid. De Provincie Noord-Holland werkt momenteel aan een voedselvisie en recreatievisie. In de voedselvisie staat versterking van de boer in de keten centraal en zal er aandacht zijn voor het verdienmodel van de boer in de kringlooplandbouw. Dan zal het debat vervolgd worden.