Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Provincie gaat op zoek naar stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren

De provincie gaat aan de slag om bedrijven te helpen om stageplaatsen te realiseren. Daarmee wil D66 dat jongeren hun opleiding goed af kunnen maken en gekwalificeerd de arbeidsmarkt op komen. Een voorstel daarover van PvdA, SP en D66 is aangenomen op de online Provinciale Statenvergadering op 9 november 2020. 

In Nederland is het tekort aan stageplaatsen of leerbanen voor jongeren opgelopen tot 20.500 volgens de MBO-raad. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk doordat stagebegeleiding en praktijklessen niet altijd meer mogelijk zijn vanwege een tekort aan personeel en Covid-19. Er zijn creatieve oplossingen nodig om dit probleem te verhelpen.

Met name mbo-studenten, maar ook hbo- en wo-studenten lopen studievertraging op door het tekort aan stageplekken. Maar dezelfde jongeren zijn door de vergrijzende en krapte op de arbeidsmarkt op de lange termijn hard nodig in onder andere de techniek en voor de woningbouwopgave en energietransitie.

De Provincie Noord-Holland heeft op dit moment eigen stagemogelijkheden. Daarnaast stimuleert de Provincie stageplekken via bijvoorbeeld het stellen van eisen bij de aanbestedingen voor het inkopen van producten en diensten. Maar in het bedrijfsleven bestaat er een groot tekort aan stageplaatsen. De drie partijen willen dat de Provincie meer doet om jongeren de kans te geven om te leren en ervaringen op te doen in de praktijk bij bedrijven. Het voorstel is aangenomen. De mogelijkheden om het bedrijfsleven te steunen in het creëren van meer stageplaatsen of te helpen bij het begeleiden van stagiairs gaan onderzocht worden.