Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Snel goede bescherming voor haas, konijn en egel in Noord-Holland

D66 wil dat het beleid en de regelgeving zo spoedig mogelijk aangepast worden aan de nieuwe “rode lijst” van bedreigde Nederlandse diersoorten. De Provincie moet kwetsbare dieren goed beschermen.

D66 woordvoerder natuur Amélie Strens: “Na meer dan tien jaar is de lijst aangepast en zijn er dieren toegevoegd aan en afgevoerd van de lijst. Veel dieren op de huidige lijst zijn boerenlandzoogdieren. In Noord-Holland is er veel boerenland. Daarom moet daar snel goed naar gekeken worden, hoe we deze dieren kunnen beschermen.”

De Provincies hebben vanuit de wet natuurbescherming de taak om planten en dieren te beschermen. In Noord-Holland bestaan er daarom een aantal beleidsprogramma’s en verordeningen. Deze beschermen flora en fauna vanuit Europese en landelijke richtlijnen. De richtlijnen geven precies aan welke dieren en planten bescherming nodig hebben. De Zoogdierenvereniging heeft onlangs een herziene rode lijst van bedreigde Nederlandse diersoorten opgesteld. Dit doen ze iedere 10 jaar. De lijst is is gepubliceerd in de Staatscourant.

D66 en GroenLinks willen dat kwetsbare dieren in de provincie Noord-Holland optimaal beschermd worden. De daarvoor benodigde aanpassing van het beleid duldt geen uitstel. Daarom hebben beide partijen samen in de Provinciale Statenvergadering van 9 november 2020 een voorstel ingediend.  Het voorstel is aangenomen. Het college gaat de rapportage van de Zoogdierenvereniging beoordelen voor onze provincie en zo spoedig mogelijk daarop het beleid en de regelgeving aanpassen.