Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Meer laadpalen op bedrijventerreinen

Het aanleggen van zowel publieke als bedrijfsgebonden laadpalen stagneert dit jaar. Dit is begrijpelijk omdat zowel gemeenten als bedrijven worstelen met andere prioriteiten vanwege de Covid-19 uitdagingen. D66 wil echter dat de transitie naar duurzame mobiliteit zijn doorgang vindt, want de klimaatproblematiek blijft ook urgent.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 9 november 2020 heeft D66 een voorstel ingediend om het aanleggen van publieke oplaadpalen op bedrijventerreinen aan te gaan jagen vanuit het zgn HIRB programma. Dit provinciale programma voor herstructurering en intelligent ruimtegebruik van bedrijventerreinen stimuleert vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

In 2030 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch aangedreven zijn. Die auto’s zullen opgeladen moeten kunnen worden thuis, onderweg en op het werk. De provincie geeft uitvoering aan het uitbreiden van het publieke oplaadnetwerk voor auto’s via het samenwerkingsprogramma MRA-Elektrisch. De Provincie werkt daarin samen met gemeenten als uitvoerende partij, Hierdoor groeit het aantal oplaadpunten gestaag. Echter, dit jaar stagneert de groei.

Daarnaast is tot nu toe het aantal publieke oplaadpunten op bedrijventerreinen sowieso nog gering. Dat kan een knelpunt worden voor werknemers van bedrijven waar onvoldoende laadpalen staan. Daarnaast kunnen laadpalen op bedrijventerreinen ook een overloopmogelijkheid zijn voor inwoners van nabijgelegen woonwijken.  Bedrijfsgebonden laadpalen zijn op die bedrijventerreinen vaak weer niet openbaar toegankelijk.

D66 woordvoerder Emre Kanik:  “Voor D66 is het van groot belang om in Coronatijd verder te bouwen aan het laadnetwerk voor de energietransitie. Daarom zijn we blij dat de Provincie dit enthousiast gaat oppakken.”