Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

Investeren in natuur is nu belangrijker dan ooit

Natuur is van grote waarde. Veel mensen genieten van de natuur en vinden het een ideale plek om te sporten en te ontspannen. Daarnaast is hoogwaardige natuur cruciaal voor ons leven op aarde. Ze zorgt voor een gezonde bodem zodat we ons voedsel kunnen produceren. Ze vertraagt de klimaatverandering door CO2 op te nemen en biedt aan diverse soorten een noodzakelijk habitat. Dat is van groot belang omdat de biodiversiteit onder druk staat.

D66 woordvoerder Amélie Strens: “De huidige stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de natuur, samenleving en economie niet meer in harmonie met elkaar zijn. Investeren in natuur is nog nooit zo belangrijk geweest. D66 is dan ook blij dat de Provincie serieus werk maakt van het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).” Dit is een van de belangrijkste doelstellingen uit het Programma Natuurontwikkeling (PNO). Daarnaast gaat het regiebureau strakker sturen op de realisatie. De mogelijkheid om te verwerven met een volledige schadeloosstelling heeft de steun van D66.

Provinciale Staten hebben een stevig debat gevoerd over het aantal hectare dat deze collegeperiode gerealiseerd kan worden. De verwachting is dat dit uit zal komen rond de 1750 ha, minder dan de 3000 ha die in het coalitieakkoord is afgesproken. Dit was ook voor D66 in eerste instantie een teleurstelling. Het college heeft met het opstellen van de NNN realisatiestrategie inzicht geboden in de opgave en het mogelijke realisatietempo. Meer geld of meer capaciteit zorgt er op dit moment niet voor dat het tempo omhoog gaat. Tijd is met name de bottleneck. Het is voor D66 van groot belang dat het einddoel, namelijk het afronden van de totale natuurnetwerk in 2027, haalbaar blijft. Dit blijft het doel en in zicht.

Kwaliteit van natuur net zo belangrijk als hectares

Strens: “Naast kwantiteit gaat het natuurlijk ook om de kwaliteit van de natuur die wordt aangelegd. Bij nieuw aan te leggen natuur is dit vaak goed te sturen. Voor gebieden binnen het NNN die in pacht worden uitgegeven en waar gebruiksvoorwaarden gelden, bestaan hier twijfels over. Zeker als deze gebieden eerst nog een agrarische functie hadden. Dit blijft voor D66 een belangrijk aandachtspunt om niet alleen hectares, maar ook de gewenste natuurkwaliteit te realiseren.”

2020 is het laatste jaar waarin Provinciale Staten het PNO in deze vorm bespreken. Volgend jaar wordt het PNO aan gescherpt tot een provinciaal uitvoeringsplan NNN. De beschrijving van de overige beleidsinstrumenten zal onderdeel zijn van het Masterplan biodiversiteit. Strens heeft het college opgeroepen om te zorgen voor integraliteit in het natuurbeleid: “Maak geen losse plannen, maar zorg dat ze in samenhang worden opgesteld en elkaar aanvullen. Want investeren in natuur is nu belangrijker dan ooit.”

Het PNO inclusief Natuurbeheerplan 2021 is vastgesteld in de Provinciale Statenvergadering op 16 november 2020.