Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

Pontveren zijn varende fietspaden

Het nieuwe integrale meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI) van de Provincie Noord-Holland gaat op voorstel van D66 aangevuld worden met beleid voor pontvaarverbindingen. GroenLinks, ChristenUnie en PvdA schaarden zich ook achter het standpunt dat fiets- en wandelverbindingen over waterwegen via pontveren goed geregeld moeten worden in de toekomst. Het voorstel voor varende fietspaden is unaniem aanvaard door Provinciale Staten op 16 november.

D66-woordvoerder Marcel Steeman waardeert de degelijke planning van nieuwe projecten en het onderhoud van de provinciale auto- en vaarwegen, wandel- en fietspaden en de vele bruggen en andere kunstwerken in het iMPI: “D66 is blij met deze heldere planning en ook dat PS betrokken blijft worden bij de doorontwikkeling van dit langjarige kader. Voortijdig betrekken voorkomt halverwege bijsturen. Het iMPI in Provinciale Staten behandelen vlak ná de jaarlijkse begroting is wel een beetje mosterd na de maaltijd. Dat moet andersom!”

Eerder was er in Provinciale Staten een discussie over het pontveer Ilpendam. D66 heeft opnieuw ingebracht dat pontveerverbindingen echt deel uitmaken van het bereikbaarheidsnetwerk in Noord-Holland. Ze zijn belangrijk voor duurzaam vervoer op de fiets en ook voor de recreatie over het wandelnetwerk.

Duurzame mobiliteit en duurzame recreatie vergemakkelijken

Steeman: “Het fietsnetwerk is van steeds groter belang is voor duurzame mobiliteit naar voorzieningen en werk, en voor de recreatie. Daarnaast is het wandelnetwerk van groot belang is voor duurzame recreatie in de eigen woonomgeving en toerisme in eigen land. Pontveerverbindingen zijn daar onderdeel van: het zijn varende fietspaden.”

Daarom heeft D66 een voorstel ingediend om pontveerverbindingen in recreatieve fiets- en wandelroutes op te nemen in de recreatievisie. Ook gaat het college onderzoeken of de pontveerverbindingen die door de Provincie beheerd worden, opgenomen kunnen worden in concessieregelingen als openbaar vervoer verbinding. Hiermee willen we continuïteit en frequentie zeker stellen.