Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

Duurzame mobiliteit op goed onderhouden wegen

Hoe goed de provinciale wegen, fietspaden, bruggen en tunnels onderhouden worden, hebben Provinciale Staten op 16 november opnieuw bepaald. D66 heeft daarbij aandacht gevraagd en gekregen voor “het fietspad van de toekomst”. D66-woordvoerder Marcel Steeman: “Duurzame mobiliteit staat voor D66 voorop. De elektrische tweewieler stelt nieuwe eisen aan doorfietsroutes. Voor optimaal stimuleren van gebruik van de fiets – ook over langere afstanden – moeten de eisen voor fietspaden beter bekeken worden.”

De provincie Noord-Holland heeft de plicht om de functionaliteit en kwaliteit van haar kapitaalgoederen op peil te houden en het onderhoud zo goed te verzorgen. Er mag geen sprake zijn van kapitaalvernietiging. Hiervoor bestaan wettelijke kaders aangevuld met beleidskeuzes, die meer of minder geld kosten. Het provinciaal beleid is vastgesteld met de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023.

Steeman: “Voor D66 staat de verkeersveiligheid voorop bij de afspraken over kwaliteitsniveaus. Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid over de kwaliteit van de autowegen in Noord-Holland groot is. Voor de fietspaden ligt dat gedifferentieerder. Snel- en doorfietspaden en fietspaden die onderdeel uitmaken van routes voor woon-werk en woon-schoolverkeer moeten wat D66 betreft heel uitnodigend zijn. Alleen op die manier vormen ze een alternatief voor autoverkeer en zijn ze een aanvulling op openbaar vervoer.”

D66 heeft samen met GroenLinks, PvdA en CU een voorstel ingediend om hier nader onderzoek op te doen. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.