Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2020

Datastrategie ondersteunt provinciaal beleid

In de provinciale commissie EFB is de voortgang van de datastrategie van de provincie Noord-Holland besproken op 30 november. Dit beleid is in 2018 gestart. De coalitiepartners willen het beleid actualiseren omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan. D66 woordvoerder Arja Kapitein is hier een groot voorstander van: “Data worden steeds belangrijker. Ze kunnen de Provincie echt goed helpen onze opgaven nog slimmer en beter uit te voeren.”

In de afgelopen twee jaar heeft de provincie in het “data lab” verkent, welke provinciale opgaven baat hebben bij een datagedreven manier van werken. Hierin wordt samengewerkt met de andere provincies in de interprovinciale digitale agenda (IDA). Dit heeft geresulteerd in een aantal interessante projecten en nadere richtlijnen. De strategie wordt binnenkort aangevuld met beleid op het gebied van ethiek, open data en kunstmatige intelligentie. De commissie zal dit in het voorjaar van 2021 bespreken.

Gebruik van satellietbeelden

Kapitein: “D66 is tevreden over hoe de provincie de datastrategie serieus en degelijk oppakt. In de voortgangsrapportage staan mooie voorbeelden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van satellietbeelden voor maaibeleid en camerabeelden voor biodiversiteitsbeleid. Sommige toepassingen zijn mogelijk wat meer van relevant voor gemeentelijk beleid, zoals het opsporen van illegaal afval.”  Kapitein heeft gevraagd of de provincie hier de gemeenten mogelijk bij kan ondersteunen op een soortgelijke manier als dat de provincie dat ook op andere onderwerpen doet.

D66 heeft voorafgaand aan de vergadering technische vragen gesteld over het gebruik van satellietbeelden tegen het onjuist gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Het antwoord is, dat dit nu nog niet mogelijk is. Kapitein hoopt dat dit in de toekomst wel met nieuwe tools mogelijk wordt. Immers, als landbouwgronden ‘dood’ gespoten worden met gif, verandert de biomassa behoorlijk snel – en op zijn minst de kleur overduidelijk. Zodra grote gele velden tussen groene en bruin/zwarte velden door satellietbeelden geïdentificeerd kunnen worden, worden handhavingsoplossingen op niet al te lange termijn kansrijk.

Thema

Goed bestuur en doelgericht financieel beleid

D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Extra inspanningen willen wij doen op de terreinen van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de circulaire economie. Daar horen wisselende rollen bij: faciliteren, kaders stellen, samenwerken en soms regievoeren. Dit in samenwerking en afstemming met gemeenten, regio’s en economische clusters. D66 wil daarbij de kracht van de samenleving benutten en zoveel mogelijk mensen betrekken bij de uitdagende maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Daar hoort een toegankelijk provinciaal bestuur bij, dat de verbinding zoekt met de samenleving, ruimte geeft aan inspraak en initiatieven en verantwoording aflegt over haar besluiten en behaalde resultaten. D66 wil dat de Regenboogprovincie Noord-Holland een stimulerende rol op zich neemt voor gemeenten die samen willen optrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van LHBTI+ beleid.

Lees meer