Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 december 2020

Meer biodiversiteit kan alleen met minder damherten

Eind november bespraken Provinciale Staten de verlenging en aanpassing van het faunabeheerplan voor damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied. Om het aantal damherten in de Waterleidingduinen te verlagen moet helaas gekozen worden voor het afschieten van een groot aantal dieren. Dit blijkt toch de methode te zijn waarop het natuurlijk gedrag van de dieren zo min mogelijk verstoord wordt.

De provincie is verantwoordelijk voor het halen van natuurdoelen in alle Natura-2000- gebieden. In de Amsterdamse Waterleidingduinen lukt dit niet door de overbegrazing door damherten. Driekwart van de soorten planten en kleinere dieren is afgenomen. Daarnaast zijn er andere problemen zoals gevaren in het verkeer, landbouwschade en het niet voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Om de natuurbalans te verbeteren heeft de faunabeheereenheid een nieuw plan opgesteld waar de natuurorganisaties en het nationaal park nauw bij betrokken zijn. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden. Omdat de aantallen door minder bejagen in de afgelopen jaren echt hoog geworden zijn, is afschot op dit moment en op die plek de beste optie. Een uitleg is ook te vinden op de website van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

D66 is het eens met de analyse en erkent de urgentie om snel iets te doen aan de schade aan de natuur door de veel te grote aantallen damherten. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te komen tot een evenwichtige stand van de damherten, vooral omdat dan gestopt kan worden met de huidige beheermethode. D66 woordvoerder Kapitein: “D66 vindt met heel veel pijn in het hart, dat er moet worden doorgegaan met de inhaalslag. Het is een noodzakelijk kwaad en helaas is er geen goed alternatief.” D66 is heel benieuwd naar de resultaten van de sterilisatiepilot in Zeeland Als dat praktisch uitvoerbaar blijkt, zou het heel mooi zijn om dit ook in Noord-Holland toe te passen. Anticonceptie wordt elders ook toegepast. Dit is ook onderzocht, maar zal opnieuw met de beheerders besproken worden. D66 is blij dat het college heeft toegezegd dat dit opnieuw goed bekeken wordt voor zo diervriendelijk mogelijk beheer in de toekomst.