Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 januari 2021

Randstedelijke Rekenkamer trekt op basis van onderzoek stevige conclusies

Sinds de zomer van 2018 is er sprake van maatschappelijke onrust en politieke en bestuurlijke aandacht rondom de staalproductie bij in de IJmond. Aanleiding waren stofemissies bij Harsco, – waarbij grafiet is vrijgekomen- , en de mogelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid.

Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco. De Randstedelijke Rekenkamer heeft op 28 januari de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd en trekt stevige conclusies.

De Rekenkamer concludeert dat hoewel de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op hoofdlijnen de verplichte controles en vervolgstappen doorloopt, de uitvoering van de VTH-taken bij Tata Steel en Harsco in de huidige context van maatschappelijke onrust niet volstaat.

De Rekenkamer signaleert bovendien dat het vertrouwen van de omgeving in het handelen van het bestuur van de Provincie en Omgevingsdienst is afgenomen, en de relatie is gejuridiseerd.

Volgens het onderzoek moeten de Provincie en Omgevingsdienst structurele veranderingen doorvoeren en voortvarender handelen om de VTH-taken bij Tata Steel en Harsco te verbeteren. Daarvoor is op landelijk en Europees niveau verandering van wet – en regelgeving nodig. Zelf kunnen de Omgevingsdienst en de Provincie direct gaan werken aan het herstel van vertrouwen van de omgeving.

Het onderzoek van de Rekenkamer zal op 11 februari in de provinciale commissie besproken worden. Woordvoerder Linde Gonggrijp is blij dat dit rapport er nu ligt. “ De conclusies zijn stevig en niet allemaal even gemakkelijk, maar het geeft ons de opdracht en de handvatten om stevig te sturen op de uitvoering van de VTH-taken. We moeten werken aan het vertrouwen van de inwoners en aan het met solide regelgeving bereiken van minder belastende staalproductie.”


De samenwerkende overheden hebben onlangs afgesproken om met het Programma Tata Steel 2020-2050  samen te werken aan een gezondere en veilige IJmond.