Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2021

Samen met boeren voor duurzame voedselproductie

Van boer tot bord strategie

Gezond voedsel, ruim aanbod van plantaardige producten, natuurinclusieve landbouw in kringlopen, geen giftige gewasbeschermingsmiddelen, gezond bodemleven, rijke biodiversiteit, diervriendelijke veehouderij en  winstgevende boerenbedrijven in balans met de natuur. Dat is wat D66 in 2030 wil bereiken voor ons voedsel. En daar gaan we in Noord-Holland nu hard aan werken.

Provinciale Staten hebben op 1 februari de Voedselvisie 2020-2030 “Boer en Business in Balans” vastgesteld. Met dit nieuwe beleid streeft de provincie naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen.

Dit betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor het klimaat, bodem, milieu en dierenwelzijn. Er gebeurt al veel. Deze koplopers zijn al te vinden op het platform Boer & Business in Balans en daar wordt enthousiasme en kennis gedeeld.

“Dit is een beleidsomslag zodat voedsel voor iedere speler in de keten het ‘nieuwe’ goud wordt, zodat ze met trots kunnen bijdragen aan deze brede ambities. Dus waarbij voedsel niet alleen een essentiële inkomstenbron is, maar ook van groot belang voor de gezondheid en natuur.” aldus Arja Kapitein, woordvoerder landbouw, “Ons voedsel kan de bron moeten worden voor innovatie zoals nu de digitale wereld dat al is. Onze Noordhollandse innovatiekracht gaan we nog meer inzetten voor dit doel, met elkaar.”

De voedselvisie met haar ambities, is hierbij niet alleen essentieel, maar biedt ruimte voor veel zaken die we nog niet bedacht hebben. Met als prioriteit: zicht op de gehele keten vanuit meerdere perspectieven en focus op regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. De provincie gaat alles doen om deze doelen  voor 2030 te bereiken en deze ambities uit de Voedselvisie zijn zeker een uitdaging. D66 heeft het volste vertrouwen dat onze gedeputeerde Ilse Zaal hier resultaat mee gaat bereiken.

D66 wil boeren en consumenten dichter bij elkaar brengen. Daarvoor is een voorstel aangenomen om samenwerkingsinitiatieven zoals bijvoorbeeld gebiedscoöperaties te ondersteunen. Daarnaast zal boerderijeducatie gestimuleerd worden. Belangrijk is om kinderen meer te leren over waar het voedsel vandaan komt. Daarnaast waren Provinciale Staten het eens dat het belang van gezondheid voorop moet staan en dat dieren zo diervriendelijk mogelijk gehouden moeten worden.