Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 februari 2021

Regionale ledenvergadering op 7 maart

#ARV

Zondagmiddag 7 maart houdt de D66-regio Noord-Holland een algemene regiovergadering (ARV) voor de leden van D66 uit de provincie Noord-Holland. Aanvang: 13.30 uur.

Deze bijeenkomst wordt online gehouden, als webinar.  Vooraf uw deelname registreren is noodzakelijk vóór 6 maart 23:59 uur. Meld u aan via deze link

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Raymond van Haeften
 2. Vaststellen notulen ARV 25 oktober 2020 – bijlage 2
 3. Met Ilse Zaal en Amélie Strens aan tafel
 4. Gesprek met onze nieuwe burgemeesters: Sebastiaan Nieuwland (Uitgeest) en Marian van der Weele (Waterland)
 5. Rapport evaluatie PS19: “Van goede wil. Alleen ga je sneller, samen kom je verder” – bijlage 3 – toelichting door de voorzitter van de evaluatiecommissie, Andrea Chao
 6. Reactie van het Regiobestuur op het evaluatierapport – bijlage 4 – discussie en besluitvorming
 7. Onder voorbehoud van besluitvorming agendapunt 6, discussie en besluitvorming over:
  1. Tekst werving voorzitter en leden van de beoogde  Permanente Regionale Verkiezingen Commissie (P-RVC) – bijlage 5.1
  2. Drie reeds nu bekende kandidaten voor de beoogde P-RVC stellen zich voor – bijlage 5.2
 8. De kandidaat voor de vacature ‘algemeen secretaris’ stelt zich voor – bijlage 6
 9. Vaststellen Werkbegroting 2021 – bijlage 7, Jaarrekening 2020 en Mutatieoverzicht Reserves – bijlagen 8.1 en 8.2 – en Rapport Kascommissie – bijlage 8.3
 10. Toespraak Rob Jetten (onder voorbehoud)
 11. Campagne TK2021 – stand van zaken
 12. W.v.t.t.k
 13. Afsluiting door de voorzitter (ca 16u30)

Omdat het hier een online bijeenkomst betreft vragen we uw aandacht voor de volgende punten die de vergaderorde betreffen.

 • Teneinde de discussie over het evaluatierapport PS19 en de reactie van het regiobestuur daarop bevredigend te doen verlopen, is het dringend verzoek uw vragen en opmerkingen over deze stukken zoveel als mogelijk in te dienen vóór 3 maart 23u59 via info@d66noordholland.nl

Dit stelt de Evaluatiecommissie en het Bestuur in de gelegenheid ook eventuele technische vragen snel en adequaat van een reactie te voorzien tijdens dit webinar.

 • Bij alle agendapunten kunt u via de chat-functie vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

Uw bijdragen tijdens de vergadering worden gebundeld (als dat opportuun is) en op volgorde geplaatst door een redactiecommissie, bestaande uit enkele leden van het Regiobestuur, en vervolgens voorgelegd aan de deelnemers ter plaatse. We vragen er bij voorbaat uw begrip voor als niet al deze bijdragen aan de orde kunnen komen.