Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 maart 2021

Provincie gaat inwoners beter beschermen door samen te werken aan een duurzame, groene staalfabriek

Op 8 maart werd het rapport “Stof tot nadenken” van de Randstedelijke Rekenkamer over vergunningverlening, toezicht en handhaving door de omgevingsdienst bij de grote staalfabriek in Velsen.

Woordvoerder Linde Gonggrijp hield op 8 maart haar maiden speech in Provinciale Staten vanuit het besef dat een overheid haar burgers moet beschermen, heldere regels moet stellen aan de industrie en zorgen dat deze nageleefd worden met handhavingstechniek en sancties om een hoger doel na te streven. Dat hogere doel is een gezonde leefomgeving.

Het rapport legt de verbeterpunten goed bloot en er is dan ook in Provinciale Staten geen meningsverschil over dat er vanuit de overheid meer gedaan moet worden. D66 vindt het van het grootste belang dat alle keuzes van vandaag, goed zijn voor morgen. De toekomst stelt ons voor grote uitdagingen: het klimaat, de natuur en het milieu verslechteren sneller dan we hadden gedacht. Een schone omgeving is onmisbaar voor onze gezondheid en welvaart. Grenzen aan de uitstoot zijn nodig als we voor alle Nederlanders frisse lucht, schoon water, schone grond en een rustige nacht zonder lawaai willen.

Gonggrijp stelde het college een aantal vragen om concrete acties te vragen voor het boeken van gezondheidswinst. Voldoen aan huidige milieueisen wil niet altijd zeggen dat de gezondheid van inwoners ook beschermd wordt. D66 wil daarvoor heldere toetsingsmogelijkheden hebben en die zitten nu niet in de regelgeving, noch in het toetsingsinstrumentarium.

Het college onderschrijft de conclusies van het rapport en is al hard aan de slag gegaan met de aanbevelingen. Dat is cruciaal en belangrijk voor het terugwinnen van vertrouwen. Het Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het staalbedrijf en de lokale overheden. Het gaat het college nu met name om het aanpassen van vergunningen en consequent handhaven van de gemaakte afspraken. Het mag nooit een reële optie zijn om regels te overtreden. Dat is echter niet genoeg. De Provincie is ook bezig om met extra bestuurlijke maatregelen meer te bereiken. En gelukkig is ook Tata Steel bereid om verder te gaan dan de minimum milieueisen. Daar is direct geld voor beschikbaar en er kan snel tot uitvoering overgegaan worden. Daarnaast gaat de Provincie lobbyen om de wettelijke regels te verbeteren op nationaal en Europees niveau. Het doel is om zo snel mogelijk te komen tot een duurzame groene staalfabriek.

D66 zal het college bij de maandelijkse briefings van de VTH taken blijven vragen naar voortgang op gezonde leefomgeving en duurzaamheid en op alle niveaus gezondheidswinst blijven agenderen.

Provinciale Staten hebben met grote meerderheid een voorstel aangenomen jaarlijks te rapporteren hoever Tata Steel concreet op koers is wat betreft de ambities (zoals o.a. verwoord in het ProgrammaTata Steel 2020-2050, Roadmap 2030 en Roadmap+) om duurzaamheidsdoelstellingen (inclusief het wegnemen van overlast door stof, geur en geluid) te halen en in hoeverre dit gezondheid van burgers en hun leefomgeving voldoende beschermt.