Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 maart 2021

Stevig regionaal openbaar vervoer nodig voor de ketenreis

D66 woordvoerder Marcel Steeman heeft op 8 maart in Provinciale Staten opnieuw aandacht gevraagd voor de ketenreis: bij iedere reis moet je van deur-tot-deur denken en verschillende manieren van verplaatsen kunnen combineren.

De Provincie is verantwoordelijk voor het regionaal openbaar vervoer (OV). Het regionaal OV vormt een belangrijke schakel in de manier waarop Noord-Hollanders zich verplaatsen. Voor D66 is openbaar vervoer een schoon en aantrekkelijk alternatief voor de auto en het vliegtuig. Een goed OV-netwerk kan zorgen voor een goede, schone en duurzame bereikbaarheid. OV-knooppunten en HOV-lijnen bieden niet te onderschatten kansen voor woningbouw, bereikbaarheid van voorzieningen en economische ontwikkeling.

Het is daarbij essentieel dat de schakel die het regionale openbaar vervoer vormt, goed aansluit op de andere schakels in een robuust netwerk. De provincie moet zorgen voor een stevige schakel in de van deur tot deur ketenreis. De op- en afstappunten van het OV moeten goed en duurzaam bereikbaar zijn voor de eerste aantal kilometers en de aansluiting van het regionale OV op lokale OV-initiatieven en nationale- en internationale OV-verbindingen moet logisch, makkelijk en comfortabel zijn.

D66 zet lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal in op goede en betaalbare OV-bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling van trein, bus, tram en innovatieve andere vormen van openbaar vervoer en is ook bereid daarin te investeren. De “ketenreis” is een nieuw begrip in het kader van zgn. ketenmobiliteit. Dit gaat om het combineren van meerdere vervoerwijzen tijdens een reis, ofwel multimodaal. Gebruik van OV is altijd al een ketenreis omdat je loopt naar een bushalte. Vervoersmodaliteiten die ketenreizigers kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld de benenwagen, (deel-)fiets, (deel-)scooter, bus, tram, trein, (deel-)auto, pontveer.

Zorgen over OV in coronatijd

Bij herhaling blijft de fractie van D66 aandacht vragen voor het OV in coronatijd. De signalen uit de kwartaalrapportage van de OV Ombudsman bij de stukken van de afgelopen provinciale commissie M&B, de signalen van de concessiehouders bij de technische briefing van afgelopen week en de noodkreet die Amsterdam, Rotterdam en Den Haag afgelopen zaterdag deden baren ons grote, grote zorgen. Als het OV een volwaardig, schoon en duurzaam alternatief wil zijn voor de auto passen daar verschraling en versobering niet bij. Ook het opschalen van het openbaar vervoer als er straks meer gereisd gaat worden heeft aandacht nodig. D66 bespreekt dit graag met het college op later tijdstip, bijvoorbeeld bij de bespreking van de OV-concessies.

D66 kan zich goed vinden in de definitieve onderzoeksagenda voor het vervolg regionaal OV toekomstbeeld (ROVT) Noord-Holland. Hiermee kan het regionale openbaar vervoer verder verbeterd worden. De onderzoeksagenda is unaniem aangenomen door PS.