Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 april 2021

D66 wil duurzame datacenters in een digitale samenleving 

Op 12 april is D66 in de Provinciale Statenvergadering (PS) niet meegegaan in voorstellen over de datacenters in de Wieringermeer vanuit de oppositie naar aanleiding van geluiden over watergebruik en watervervuiling. In de pers is er keer op keer ophef over de vele datacenters die we in de provincie zien verschijnenD66 is voorstander van heldere beleidsregels om de ontwikkelingen in goede banen te leiden, maar ziet ook de noodzaak van een goede digitale infrastructuur en cloud,” stelt Linde Gonggrijp, woordvoerder namens D66, “De cloud gebruiken we allemaal inmiddels iedere dag. 

Uit de beantwoording van het college bleek dat er geen reden is voor paniek over watergebruik of watervervuiling. Daarnaast wil D66 ook een betrouwbare overheid zijn en consequent zijn in de provinciale vergunningverlening.  

Digitale samenleving 

Datacenters zijn essentieel in onze digitale economie en samenlevingHet geografisch zwaartepunt van deze datacenters is Amsterdam en omgeving, mede vanwege de internet exchange aldaar. D66 is voorstander van het investeren in een robuuste digitale infrastructuur waarbij we de positie van internetknooppunt graag verder uitbouwen. Goede toegang tot en hoge snelheid van internet is wat onze fractie betreft een basisbehoefte. Voor D66 is belangrijk om de nationale strategie voor datacenters te concretiseren en uit te werken voor de provincie Noord-Holland. In een aantal gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is er al beleid voor datacenters. Voor de rest van Noord-Holland nog niet. 

Helder beleid 

Al eerder heeft D66 vragen gesteld over de wie het bevoegd gezag is voor datacenters. Dat is nu duidelijk: de provincie. Ook heeft D66 in de provinciale commissies meermaals oproepen gedaan voor een provinciale datacenter strategie in navolging van en als aanvulling op de MRA strategie voor datacenters. Die gaat er nu komen. 

Duurzame datacenters 

D66 heeft opgeroepen duurzaamheidseisen te stellen aan datacenters. Mogelijkheden voor gebruik van grijs water en hergebruik van warmte moeten beter benut worden.  In de datacenter strategie willen we dat de impact van datacenters op milieu, water, economie en ruimte goed afgewogen wordt. 

Het college heeft toegezegd voor de zomer een datacenter strategie aan PS voor te leggen en de inbreng van alle partijen daarin mee te nemen.  

Link naar beantwoorde schriftelijke vragen van D66 over datacenters
Link naar brief van college van Hollands Kroon over datacenters