Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 april 2021

Geen dwangarbeid, ook niet voor duurzame energie

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten om te gaan onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan partijen die duurzame energieprojecten in Noord-Holland realiseren. PS willen voorkomen dat er in de productieketens voor duurzame energieprojecten dwangarbeid plaatsvindt. Het college laat voor de zomer weten hoe dat gerealiseerd kan worden.

Uit onderzoek van het consultancybureau Horizon Advisory blijkt dat bij productie van zonnepanelen sprake is van wijdverbreid dwangarbeid door Oeigoeren. Dit stond vermeld in het Financieel Dagblad op 7 april 2021. Daarnaast hebben nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneelfabrikanten contracten met verdachte grondstoffenleveranciers.

D66 heeft zich aangesloten bij het initiatief van JA21 en de ChristenUnie om hier op 12 april 2021 een duidelijk signaal over te geven. Er moet hier meer toezicht op gehouden gaan worden. Ook kan de eis wellicht opgenomen worden in het nieuwe “ethische” inkoopbeleid van de provincie. PS vinden het onacceptabel als er ten behoeve van de opwek van duurzame energie in Noord-Holland op enigerlei wijze sprake is van dwangarbeid en daarmee schending van de mensenrechten.

Het voorstel is met grote meerderheid aangenomen.