Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 mei 2021

Focus op duurzame slimme mobiliteit

De provincie scherpt haar beleid voor slimme mobiliteit aan. Er wordt focus aangebracht en er worden nieuwe accenten gekozen vanuit het coalitieakkoord. Daarin is meer aandacht afgesproken voor duurzaamheid, klimaat, energie, ecologie, leefbaarheid en gezondheid. Ook zijn klimaatmaatregelen en de stikstofproblematiek op dit moment urgente aandachtsgebieden. “Smart Mobility” kan daarnaast veilige oplossingen bieden bij het weer in grotere getale gaan reizen na de lockdown.

De inzet van slimme mobiliteitstoepassingen biedt kansen bij het aanpakken van de grote provinciale opgaven. In Noord-Holland bijvoorbeeld bij efficiënter gebruik van de schaarse ruimte en het terugdringen van de CO2 uitstoot. Smart Mobility zorgt ook voor efficiënt en effectief vervoer, kortere reistijden en veiliger reizen.

Smart Mobility is geen doel op zich maar een middel om slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland mogelijk te maken. Het vormt een onlosmakelijk element in een brede, integrale en gecoördineerde aanpak op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, energietransitie en duurzaamheid. Daarin werkt de provincie samen met andere overheidslagen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Woordvoerder Marcel Steeman: “Het valt op dat – mede door de inzet van de vorige Statenfractie van D66 – er steeds meer samenhang is ontstaan tussen de vele verschillende mobiliteitsdossiers en de provinciale planning & control cyclus.”

De Focus Smart Mobility 2022-2025 die op 17 mei door Provinciale Staten is vastgesteld, is een belangrijk onderdeel van het integrale mobiliteitsbeleid. Steeman: “En daarbovenop wat D66 betreft, ligt de focus voor mobiliteit ook op comfortabel, voorspelbaar en zo laag mogelijk op de ladder van duurzame mobiliteit. Het gaat om goed bereikbaar, minder uitstoot en geluid, verbetering van de leefbaarheid en daarmee ook logische voordelen voor de woningbouw… D66 ziet de voordelen.”

D66 vraagt het college om zich ook met de slimme mobiliteit echt op de gehele provincie te richten en ook buiten de MRA op het gepresenteerde hoge ambitieniveau te zoeken naar samenwerking tussen de vele gemeenten, ketenpartners, inwoners, onderwijs en bedrijven om deze focus concreet te maken en te realiseren.

D66 is geen voorstander van een uitvoerende rol voor de provincie in bijvoorbeeld deelconcepten. We zien overal geweldige initiatieven ontstaan hiervoor. Die moet de provincie zeker (blijven) stimuleren.