Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 mei 2021

Ook de wegen worden verduurzaamd in Noord-Holland

D66 wil dat de provincie bijdraagt aan de nationale en internationale klimaat- en CO2-doelstellingen en wil hier een voorloper in zijn. Belangrijke doelstellingen hierin zijn 50% grondstoffenreductie en 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Ook de eigen infrastructuur van de provincie moet voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

D66 is tevreden over hoe de duurzaamheidsambities nu zijn ingevuld met de infrastructurele projecten 2021-2023 vanuit de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023. Hierin zijn de ambities beschreven. Op 17 mei 2021 hebben Provinciale Staten een plan vastgesteld hoe die bereikt gaan worden en zijn de financiële consequenties duidelijk geworden.

Woordvoerder Marcel Steeman: “D66 kijkt uit naar de uitvoering van de projecten en duurzaamheidsmaatregelen en steunt het voorstel. De Provinciale duurzame ambities zijn groot, soms groter dan het eerdere budget toeliet. Dit college zet in op een haalbaar en duurzaam toekomstbeeld voor de provinciale infrastructuur en mobiliteit door budgetten te combineren en focus aan te brengen in de visie.  Goed op weg.”

De lange termijn financiële onderbouwing heeft wel een kanttekening nodig. Eén van de stokpaardjes van D66 is een goede begrotingsdiscipline en samenhang tussen begroting en beleid. Een aantal nog niet gedekte projecten in het voorstel zouden gezien kunnen worden als claim op de toekomst. Zeker gelet op de oplopende kosten in de toekomst voor het  onderhoud van infrastructuur, wil D66 ervoor waken dat vrijkomend budget automatisch gebruikt gaat worden voor het vullen van deze “PM-posten”.

Voor D66 is duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel van de realisatie van toekomstige infrastructuurprojecten, waar verkeersveiligheid en bereikbaarheid ook vanzelfsprekende randvoorwaarden voor zijn.