Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 mei 2021

Digitaal referendum mogelijk in Noord-Holland

Sinds 2018 heeft de provincie Noord-Holland een vernieuwde en werkende referendumverordening.  Deze is nu nog werkbaarder geworden omdat inwoners de handtekeningen nu digitaal kunnen verzamelen voor een raadgevend correctief referendum over een besluit van Provinciale Staten.

Lees hier het artikel op de website van de Provincie over hoe het organiseren van een raadgevend referendum werkt.

In de Provincie Noord-Holland is het nu beter mogelijk om een raadgevend referendum te houden. Drie jaar heeft werkgroep met bijna alle partijen eraan gewerkt om de oude regeling uit 1995 te verbeteren en op 23 april 2018 is hij vastgesteld door Provinciale Staten.

Een inwoner die een referendum wil organiseren, moet zich eerst bij de Statengriffie melden met dit voornemen. Daarna zorgt de Statengriffie ervoor dat voor het betreffende onderwerp een webformulier online wordt gezet. Dat laatste gebeurt op of direct na de dag waarop de agenda van de Provinciale Statenvergadering vergadering waarin het desbetreffende onderwerp wordt behandeld, wordt gepubliceerd. Iedere kiesgerechtigde inwoner van Noord-Holland kan dan zijn handtekening door middel van dit webformulier indienen. Daarnaast blijft het mogelijk om handtekeningen op papier in te dienen.

De verordening is hier gepubliceerd.