Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 juni 2021

Regiocongres en ARV weer een echte ontmoeting

Op 19 juni 2021 hield de D66-regio Noord-Holland een ledenvergadering in Purmerend. In de geweldige grote zaal van H20 E-Sports Campus konden we elkaar weer op anderhalve meter zien en spreken. Dat was echt fijn. Daarnaast was er een serie interessante sprekers om inhoudelijk bij te tanken.

Lijsttrekker Mark Intres en wethouder Paul van Meekeren trapten af met een inkijkje hoe D66 in Purmerend succesvol is en de verduurzaming realiseert. Peter Dijkshoorn vertelde over het Lerend Jeugdstelsel. De presentatie kunt u hier downloaden. Er was een interessante discussie over hoe Water Natuurlijk, D66 en GroenLinks het beste kunnen samenwerken bij de waterschapsverkiezingen.

Verenigingsbesluiten (ARV)

Onder voorzitterschap van Raymond van Haeften namen de leden weer een aantal besluiten.  De bestuurstermijn van Teresa da Silva Marcos als vicevoorzitter en politiek secretaris is met drie jaar verlengd, Frank Reiber is benoemd tot secretaris van het regiobestuur, Ronald Mauer gaat zich daar bezig houden met talentontwikkeling en opleidingen en Hendrik Fongers met ledenwerving en ledenbinding. Harry van Zon heeft afscheid genomen van het bestuur.

De voorstellen van het bestuur naar aanleiding van het evaluatierapport PS19 zijn aangenomen en een daarvan was het instellen van een regionale verkiezingscommissie. Daarin zijn Leon Stam, Mirjam van Rijswijk en de regiosecretaris benoemd.

Hendrik Boland en Marion Geisler verlengen hun termijn als vertrouwenspersoon met drie jaar.

Het regioreglement is opnieuw vastgesteld, alsook de jaarrekening 2020 en de werkbegroting voor het lopende jaar.

Provinciale politiek

De middag startte met een rondleiding over de H20 E-Sports Campus waar niet alleen gaming maar ook e-learning een doelstelling is en een werkgroep over gemeentelijk voedsel- en landbouwbeleid met Arja Kapitein en Sigrid Hettinga.

Statenleden Emre Kanik en Bart Vink brachten het nieuws uit de fractie over de regionale energiestrategie (RES) en vernieuwing van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onze gedeputeerde Ilse Zaal vertelde welke D66 ambities zij in Noord-Holland kan realiseren in haar portefeuilles economie, arbeidsmarkt en onderwijs, landbouw en voedsel en recreatie.