Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Wat is de waarde van ons landschap?

De Provincie investeert in het landschap

In een dichtbevolkte provincie als Noord-Holland is ruimte voor rust en ontspanning hard nodig. Het Noord-Hollandse landschap is daarom van grote waarde. Het is zeer divers, van kilometers lange stranden, open polderlandschappen tot aan de kleurige heide en bossen in het Gooi. Het biedt mensen een plek om te ontspannen, het geeft ruimte aan biodiversiteit en ook de economische waarde van ons landschap is onder meer door de vereniging Deltametropool aangetoond. Fractievoorzitter en woordvoerder Amélie Strens: “D66 wil het landschap blijvend beschermen en versterken. Wij zijn dan ook blij dat het investeringsbudget landschap nu beschikbaar is en invulling geeft aan een wens uit ons verkiezingsprogramma.”

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is opgenomen dat provincie Noord-Holland een Landschapsfonds instelt van €10,3 miljoen. Doel van het Landschapsfonds is het landschap te versterken en de toegankelijkheid van het landschap te verbeteren voor bewoners en recreanten. Strens:  “Verstedelijking en versterking van het landschap gaan wat D66 betreft hand in hand. Juist de toenemende mate van verstedelijking vraagt extra investeringen in landschap. Het Investeringsbudget Landschapsversterking – zoals het fonds is nu heet –  is hiervoor beschikbaar.”

Met dit investeringsbudget worden een aantal kansrijke landschappelijke projecten (mee)gefinancierd. Het gaat om projecten die het landschap versterken. Ze geven daarnaast invulling aan een – mede in het licht van de Corona-pandemie – steeds actueler vraagstuk: de toenemende behoefte aan recreatieve uitloopmogelijkheden vanuit de steden en dorpen in Noord-Holland.

De vijf nu geselecteerde projecten zijn het herstel van de liniedijken van de Stelling van Amsterdam, versterking van de groene scheggen aan de zuidflank van Amsterdam, verbetering van de toegankelijkheid van de bijzondere provinciale landschappen in Noord-Holland Noord, realiseren van de buitenpoort Castricum en verbetering van de beleving van het Oerij. Door het landschap te versterken en toegankelijker te maken met informatie over cultuurhistorie en natuur, en met  fiets- en wandelroutes, wordt het verhaal van het landschap verteld. Als je de verhalen kent zie je meer en beleef je het meer.

Criteria om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het Investeringsbudget Landschapsversterking zijn onder meer dat het project bijdraagt aan het doel van versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten. Ook moet het project passen bij een integrale visie of plan voor het betreffende gebied. Het helpt als het project op draagvlak en inzet van meerdere partijen kan rekenen en er een projectplan is. En natuurlijk is cofinanciering door een andere partij een pré.

Het Investeringsbudget Landschapsversterking sluit geweldig aan bij het Themajaar jaar Ode aan het landschap. De website Ode aan het landschap NH vertelt de verhalen en laat de kracht van het Noord-Hollandse landschap zien, waar we leven met het water en altijd weer inventief met het landschap om gaan. Beleef de mooie verhalen over het landschap, ontdek de grote diversiteit en neem kennis van het landschap van de toekomst op de website. De fiets-, wandel-, kunst- en audioroutes, excursies, podcasts, theatervoorstellingen in de open lucht, tentoonstellingen en evenementen hebben één gezamenlijke focus: meer kennis, aandacht en waardering voor ‘ons eigen’ landschap. MOOI Noord-Holland heeft dit ontwikkeld op basis van de waardenkaart. De website verschaft op een aantrekkelijke en toegankelijke manier inzicht in de landschappelijke waarden wat betreft cultuurhistorie, natuur en beleving op hoofdlijnen. De kaart kan dienen als belangrijke inhoudelijke input bij discussies over ruimtelijke ontwikkelingen, over de omgevingskwaliteit van het gebied en over de kernwaarden van de verschillende landschappen en structuren.