Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2021

Provinciale visie op recreatie en toerisme

D66 is trots op de Visie Recreatie & Toerisme die gedeputeerde Ilse Zaal heeft voorgelegd aan Provinciale Staten. Het is een uitwerking van het Next Step initiatief van D66 dat Hein Struben eind 2018 inbracht.

Het initiatief van D66 is uitgewerkt als een overkoepelende visie met een tweeledige aanpak: Hoe kunnen we de geweldige recreatiemogelijkheden in Noord-Holland voor onze groeiende bevolking behouden en versterken – de “bestemmingsontwikkeling” –  en hoe kunnen we ongewenste piekdrukte – mede door inkomende toeristen – en schade aan de natuur voorkomen – het “bestemmingsmanagement”.

Statenlid en woordvoerder Linde Gonggrijp is enthousiast dat de provincie een regierol pakt en met deze visie de ambitie duidelijk neerzet. Samen met partners wil de provincie voor onze inwoners een goed netwerk voor vrijetijdsbesteding koppelen aan toegankelijke en makkelijk bereikbare beleving van natuur en cultuurhistorie én met duurzame en eigentijdse faciliteiten. Gonggrijp: “De druk op onze schaarse ruimte is groot en de behoefte aan natuur en recreatie ook. De regierol van de provincie is nieuw en nodig om de draagkracht van ons landschap te behouden en recreatieve netwerken op een duurzame manier te versterken.”

De wensen van de bezoekers moeten voor D66 het uitgangspunt zijn voor de zgn. “bestemmingsontwikkeling”. Dat gaat meer om het leggen van verbindingen tussen bestemmingen dan om het ontwikkelen van nieuwe bestemmingen. Dit laatste is aan onze ondernemers.

Wensen voor recreatie veranderen met iedere generatie. De waarde van natuur is voor alle generaties hoog, maar wat je er gaat doen kan heel erg verschillen. Volgens D66 is de uitdaging van deze visie dan ook te zorgen voor een goede vertaling van de ambities en het concreet realiseren van een netwerk van recreatiemogelijkheden voor ál onze inwoners.

Er is een toenemende vraag naar recreatieve en cultuurhistorische activiteiten en een maatschappelijk druk om de natuur te versterken en biodiversiteit te vergroten. Dit vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Onze fractie zou graag zien dat in de uitvoering wordt ingezet op vraagsturing. Waarbij we expliciet aandacht vragen voor mensen met een beperking en een kleinere beurs. Customer journeys zullen in beeld moeten brengen hoe de recreatieve wensen van de verschillende doelgroepen er uit zien en hoe ze bediend willen worden en met welke middelen.

In de uitwerking van de visie wil D66 dat er aandacht gegeven gaat worden aan hoe duurzame recreatie er uit ziet, dan kunnen mensen bewuste keuzes maken! Met deze visie op recreatie en toerisme kan de provincie echt een bijdrage leveren voor inwoners, ondernemers, de recreatieve infrastructuur èn de natuur. De visie is bijna unaniem aanvaard door Provinciale Staten op 28 juni 2021.


D66 wil dat de provincie innovaties aanjaagt.

Gonggrijp licht dat toe aan de hand van een anekdote: “Ik zie het al voor me: als 50-plusser met een passie voor wandelen besluit ik op een zondagochtend een stevige wandeling te maken door het Noord-Hollandse landschap. Ik open de NH Beleving & Natuur app en geef aan dat ik 20 km wil wandelen door een stil stuk van de Stelling van Amsterdam en dat ik reis met het OV. Halverwege mijn route wil ik graag afspreken voor een kop thee in een van de forten met mijn dochter van 23 – die een passie voor buitensport heeft. Ze heeft ook de app en wil graag buiten gaan klimmen. De app berekent op basis van onze wensen mooie routes en we gaan op pad. Na een reis met trein en fiets splitsen onze wegen zich en na 10 km wandelen krijg ik een bericht dat mijn route een beetje aangepast wordt omdat er veel mensen op dezelfde gedachten waren gekomen en het druk is. De app adviseert een alternatieve route. Met het bovenstaande wil ik maar aangeven dat de visie volop ruimte biedt om met eigentijdse middelen de uitgangspunten van de visie te realiseren.