Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 augustus 2021

Zonder (nieuwe) boeren geen voedsel en bloemen

Wie worden onze nieuwe boeren en hoe kunnen wij ze vanuit de provincie ondersteunen?
VVD en D66 organiseerden een kennisbijeenkomst met brede reflecties over dit onderwerp door experts uit de sector.

Op woensdag 23 juni 2021 heeft de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG) van de Provinciale Staten van Noord-Holland een kennisbijeenkomst georganiseerd over bedrijfsopvolging en het aantrekken van talent in de agrarische sector. Sprekers waren een jonge akkerbouwer, de landbouwgedeputeerde en vertegenwoordigers van het CBS, de Rabobank, Toekomstboeren en Groen Pact. Tijdens deze bijeenkomst kwam naar voren wat mensen beweegt om wel of niet te starten in deze sector en wat dat voor een effecten heeft. Doel was om te onderzoeken wat de provincie kan doen om de sector aantrekkelijker te maken.

D66 en VVD in Noord-Holland, organisatoren van de bijeenkomst, hebben veel geleerd van de experts en denken dat de provincie daarop kan doorpakken. Onze oproep aan de provincie is helder: “Benut de kansen op een breed gebied van doelstellingen met nieuwe boeren, denk aan de economische impact van regelgeving en benader mensen vanuit hun drijfveren om zich in te zetten voor ons voedsel en onze bloemen. We hebben (nieuwe) boeren nodig.”

Drempels weg voor de nieuwe boer” bepleiten Arja Kapitein en Bas de Wit in Nieuwe Oogst.
Nieuwe Oogst richtte naar aanleiding van de provinciale kennisbijeenkomst de pijlen op speculanten die bedrijfsovernames bemoeilijken.

Ondernemers zoeken perspectief in een sector die hoge investeringen en regeldruk kent

Uit gegevens van het CBS blijkt dat de afname van het aantal bedrijven al sinds de Tweede Wereldoorlog zichtbaar is in Nederland, en in de provincie Noord-Holland. In Noord-Holland heeft 60% van de bedrijven met een eigenaar ouder dan 55 jaar geen opvolger klaar staan. Dit gaat met name om de kleinere bedrijven en bedrijven zonder verbredingsactiviteiten. Op basis van de inbreng van boeren uit de praktijk en faciliterende organisaties zoals banken en het onderwijs, is de rode lijn helder: toekomstige ondernemers zien vaak te weinig perspectief in deze sector met een steeds negatiever imago en meer regels. Ze hebben veelal onvoldoende geld om de hoge investeringen (in met name de grond) te kunnen doen. De realiteit is dat het door de lage marges lang duurt om investeringen terug te verdienen. Desondanks zijn er gelukkig nog steeds mensen die met een idealistische motivatie, vanuit de landbouw-technologische uitdagingen of als ‘doener’/ondernemer graag agrarisch ondernemer willen worden.

Arja Kapitein, landbouwwoordvoerder van D66, maakt zich zorgen over de hoge drempels voor starters, inclusief bedrijfsopvolgers: “bij ieder bedrijfsbezoek aan een agrarisch bedrijf, vertelt de agrariër mij dat zijn grootste wens is dat een van zijn kinderen zijn of haar opvolger wordt. Dit zit heel diep. Daarnaast vertellen starters en ‘zij-instromers’ mij dat ze zo graag een bedrijf willen. Maar ook dat er zoveel drempels zijn om te starten.”

Houd het platteland vitaal

Zonder nieuwe boeren staat de vitaliteit van het platteland onder druk. De agrarische sector is kenmerkend voor ons landschap. 38% van de oppervlakte van Noord-Holland is agrarisch terrein. Boeren spelen ook een belangrijke rol bij het beheer van de 29% natuur- en recreatiegebieden, als ook bij het waterbeheer (18%). Daarnaast levert de agrarische sector nationaal een bijdrage van 7,5% in de economie. Denk aan de koe in de wei, maar ook de werkgelegenheid voor bijvoorbeeld jongeren die hun eerste baantje hebben als bollenpeller of in de kas. Boeren horen bij Noord-Holland.

Werken in de agrarische sector betekent dat mensen een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen zoals de voedselvoorziening, klimaatuitdagingen en technische innovatie. Bas de Wit, landbouwwoordvoerder van de VVD en zelf opgegroeid op een agrarisch familiebedrijf, wil de provincie doorpakt op de adviezen van de experts: “De agrarische sector is een fantastische sector om in te werken, heel divers en belangrijk voor ons allemaal. Wellicht kunnen we als provincie helpen bij het wegnemen van hobbels die ondernemers moeten nemen om een bedrijf te starten of over te nemen
– bijvoorbeeld door bredere activiteiten toe te staan en economische effecten van beleid met de agrarische sector vooraf te bespreken.”

In de commissievergadering van NLG op 30 augustus 2021 gaan Bas de Wit (VVD) en Arja Kapitein (D66) in gesprek met de landbouwgedeputeerde over de mogelijkheden.


Wilt u de uitzending terugkijken? Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het voedselbeleid van de provincie Noord-Holland? Klik dan hier: Boer en business in balans