Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 september 2021

Gezondheid van inwoners IJmond niet verder in het geding laten komen

De fracties van D66 Beverwijk, Velsen, Heemskerk en provincie Noord-Holland hebben de berichten over de resultaten van het RIVM-rapport met het depositieonderzoek in de IJmond gezien. De conclusie is dat de uitstoot van de industrie aantoonbaar schadelijke effecten heeft op de gezondheid van de inwoners van de IJmond – vooral in Wijk aan Zee met als grootste risicogroep de kinderen die buiten spelen. Wij begrijpen dat de inwoners hiervan zijn geschrokken. Dat zijn wij ook. 

Het door de provincie ingezette onderzoek naar de feiten levert nog grotere zorgen op dan er al eerder waren, en vergroot de urgentie om aanvullende maatregelen voor een gezondere leefomgeving in de IJmond. De provincie heeft direct een brief gestuurd aan de staatsecretaris met dit verzoek. De gemeente, provincie en de omgevingsdiensten doen momenteel alles wat zij binnen hun bevoegdheden kunnen, maar de situatie lijkt niet te verbeteren. Het is niet genoeg. Het ministerie heeft aangekondigd samen met provincie en ILT scherper aan de wind te gaan varen wat betreft uitstoot en weer aan tafel te gaan met Tata Steel. D66 ondersteunt dit voornemen. 

Deze week worden inwoners en volksvertegenwoordigers nader geïnformeerd over het rapport en volgende week is er een debat in de Tweede Kamer. Op 20 september bespreekt de provinciale commissie het rapport.  

D66 Noord-Holland Statenlid en woordvoerder Linde Gonggrijp: “Ook bij het Ministerie lijkt de urgentie verhoogd en dat is hard nodig. Alleen samen kunnen we sneller tot verbetering komen. Dat moet nu echt. D66 is voorstander van duurzame staalproductie in de IJmond, maar dat mag niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners.”