Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 september 2021

Gezondheid moet op korte termijn plek krijgen in wet- en regelgeving. 

 

Uitstoot van gevaarlijke stoffen moet stoppen.

In Provinciale Staten is op 13 september het RIVM-rapport over de resultaten van het depositieonderzoek naar schadelijke stoffen in de IJmond kort besproken omdat een aantal partijen het geagendeerd hadden als zgn. “actualiteit”. Er worden dan vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over een urgent, actueel onderwerp.

Linde Gonggrijp, woordvoerder van D66 Noord-Holland, uit in haar inbreng haar betrokkenheid: “Wij begrijpen dat de inwoners zijn geschrokken van de uitkomsten van het recente RIVM rapport. Dat zijn wij ook. Alleen samen kunnen we sneller tot verbetering komen. Dat moet nu echt. We hebben het vaker gezegd: D66 is voorstander van duurzame staalproductie in de IJmond, maar dat mag niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners.”

D66 is blij met de kamerbrede uitspraak dat alleen duurzame staalproductie een toekomst heeft in de IJmond. We kijken uit naar het vervolg debat over hoe we dat op zo kort mogelijk termijn gaan realiseren. GS heeft laten zien dat binnen de bevoegdheden van de provincie er gewerkt wordt aan een gezondere leefomgeving en aangekondigd dat in dit verband samen met het Rijk en ILT er scherper aan de wind wordt gevaren met betrekking tot de uitstoot van Tata. Wat dat betekent is niet direct duidelijk voor iedereen.

De gedeputeerde was er wel duidelijk over: Gezondheid moet op korte termijn plek krijgen in wet- en regelgeving. Daar wordt nu nog harder aan gewerkt. Een aantal moties die daarop vooruitliepen zijn verworpen door een meerderheid. Ook D66 heeft die niet gesteund, maar volgende week staat het onderwerp weer op de agenda van de commissie NLG.