Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 september 2021

Provinciale Staten vergaderen weer fysiek in Egmond

Op ruim meer dan anderhalve meter afstand vergaderen de Statenleden op 13 september weer in de grote conferentiezaal van Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Het is de eerste volledig fysieke vergadering na een lange periode van online vergaderen. Het levert een levendig debat op met enthousiaste inzet van alle partijen.

De vergadering begon voor D66 vrolijk met het completeren van de fractie na het vertrek van Bart Vink naar de gemeenteraad van Amsterdam. Sijmen Mülder is geïnstalleerd als Statenlid en zal woord gaan voeren op de portefeuilles ruimte en wonen. Op zijn maiden speech moeten we nog een aantal weken wachten.

Een heel erg serieus onderwerp is de gezondheid van de inwoners in de IJmond. Dat onderwerp is als actualiteit behandeld en daar wordt volgende week weer verder over gepraat. Gezondheid krijgt nu echt een integrale plek in het beleid. De uitstoot van gevaarlijke stoffen moet stoppen.

De onderlinge samenwerking in de metropoolgebied Amsterdam (MRA) is voor D66 belangrijk. Goede aansluiting van de MRA op de politieke processen van Raden en Staten is essentieel. Daarom stelde Arja Kapitein voor om de samenwerkingsafspraken daarop aan te scherpen. Eén woord anders maakt een wereld van verschil voor de betrokkenheid van Raden en Staten.  Het voorstel is mede ingediend met 9 andere partijen en is unaniem aanvaard.

Op verzoek van de gemeente Alkmaar wijzigt de Provincie de investeringsplannen voor de bereikbaarheid van Alkmaar. De grootste aanpassing is de investering in een keerhaven in de Boekelermeer. Dit voorkomt net alleen het veelvuldig openen van de Leeghwaterbrug in de N508 en verbetert daar de doorstroming, maar vergroot ook de mogelijkheden van Alkmaar als grondstoffenrotonde in een circulaire economie. D66 staat achter dit voorstel.

Provinciale Staten hebben het uitvoeringskader 2021-2027 van het Waddenfonds vastgesteld. Het is de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies. Een belangrijk onderwerp want de ecologische waarde van het Waddengebied is onbetaalbaar en de zorg van dit gebied van groot belang. Linde Gonggrijp had in de commissie al vragen over meer focus op klimaatadaptatie en duurzame landbouw & visserij. Eerder is daar al een voorstel over aangenomen door Provinciale Staten. De provincie gaat niet over gasboringen en pijpleidingen, maar niet alleen D66 vindt dat de bescherming van dit gebied boven alles gaat. Vertegenwoordigers van het college en de Staten nemen dat mee in de fondsbesturen.

De Provincie is verantwoordelijk voor de regionale mobiliteit. Daar is nu een toekomstsperspectief voor vastgesteld.  Dit was nodig om meerdere redenen: De nieuwe Omgevingsvisie is hierin uitgewerkt en daarmee krijgt duurzaamheid meer focus. Op het gebied van mobiliteit wordt er samengewerkt met veel partners en dan is belangrijk om te weten wat je uitgangspunten zijn. Daarnaast zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd heeft de Provincie in de toekomst minder geld te besteden en moet dus keuzes gaan maken. Marcel Steeman is tevreden met deze basis voor de toekomst. Lees daar hier meer over.