Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 september 2021

Provincie legt basis voor duurzame mobiliteit

Statenlid Marcel Steeman is afgelopen jaar op een mobiliteitsavontuur gegaan. Hij vertelde in de Provinciale Statenvergadering van 13 september hoe het plotse besef van zijn zoontje en hem dat er geen normale fietspaadjes zijn in Lego-stad een snaar bleek te raken. Dit verhaal kwam in kranten, op de radio en televisie en ging de wereld rond via internet. Mensen vragen tegenwoordig niet meer hoe het met hem gaat, maar vragen of er al nieuws is van Lego.

Steeman is op deze manier in contact gekomen met verkeers- en mobiliteitsexperts van over de hele wereld. De steeds groter groeiende auto, de unieke fiets-infrastructuur die we in Nederland hebben, de vanzelfsprekendheid waarmee de Legowereld wordt ingericht op autogebruik zijn thema’s die in de echte wereld ook leven en vragen om radicale keuzes. Het leverde inzichten op zoals dat een extra autorijstrook juist extra opstopping en extra overlast oplevert of dat mensen al sinds mensenheugenis gemiddeld ongeveer 90 minuten per dag reizen en elke oplossing voor doorstroming alleen maar maakt dat mensen in die 90 minuten vérder kunnen. Bij de behandeling van het Perspectief Mobiliteit voor Noord-Holland zijn deze inzichten heel relevant geworden.

Voor Steeman is het nu heel duidelijk dat de politiek heel directe keuzes in de openbare ruimte kan maken, die mobiliteit positief beïnvloeden: .”Mobiliteit is maakbaar. Als je een helder doel voor ogen hebt, een wereld waarin mensen hun 90 minuten besteden aan een comfortabele, veilige, schone, snelle en duurzame reis dan kun je een provincie daarnaar inrichten. Daar moet je een plan voor hebben om je ambities waar te maken.”

Wat D66 betreft is dat een plan waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord ook voor vervoer, transport en mobiliteit gehaald worden. Vermindering van uitstoot niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de leefbaarheid. D66 gaat daarbij altijd uit van de “ladder van duurzame mobiliteit”. Hoe lager op de ladder: hoe minder impact de manier van verplaatsen heeft. Bovenaan staat vliegen, daaronder de auto, het OV, de fiets, lopen en helemaal onderop staat ‘niet reizen’. D66 zet in op het voorkómen van reizen door een goede digitale infrastructuur waarbij werken en vergaderen vanuit huis een blijvertje worden. Het dichter bij elkaar brengen van functies als wonen en werken, recreëren en winkelen, spaart reizen uit. Maar D66 wil meer mobiliteit laag op de ladder faciliteren, met een inzet op fysiek actieve mobiliteit, met lopen als een eerste stap op de duurzame ladder. Dat is ook gezond. Slim omgaan met het openbaar vervoer en daarin innoveren en investeren, zodat de onderste treden van de ladder zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk worden. En als er dan toch een auto aan te pas komt: het liefst duurzaam, innovatief, gedeeld en dichtbij.

D66 is blij met de manier waarop het Perspectief Mobiliteit voor Noord-Holland de basis legt voor deze ideale wereld. Een bodemplaat om op door te bouwen. Een perspectief om uit te dragen en uit te dagen. De Provincie gaat nog veel mobiliteitskeuzes maken en dit perspectief biedt naast de D66-ladder van duurzame mobiliteit een prima checklist om uitvoerend beleid op te toetsen. Daarbij is voor D66 belangrijk dat mindervaliden en mensen met een beperking volwaardig deelnemer zijn van alle vormen van vervoer. Met het oog op duurzaamheid is ook de koppeling met ruimtelijk beleid van groot belang om het aantal reiskilometers te beperken omdat waar je heen wilt gewoon dichtbij is.

“Plastic Roads”

D66 diende samen met VVD een voorstel in over de verdere uitrol van de pilot van infrastructuur van gerecycled plastic. De mogelijke voordelen van de toepassing van de Plastic Road voor duurzaamheid, circulariteit, levensduur en innovatie zijn het waard om verder te onderzoeken. Het voorstel is met brede steun aangenomen.