Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 oktober 2021

D66 investeert in duurzame infrastructuur

Terug in de statenzaal

Het werd voorgerekend tijdens de vergadering: na 19 maanden vergaderde Provinciale Staten van Noord-Holland weer in volledigheid in de Statenzaal van het Provinciehuis in Haarlem. Voor sommigen was het de eerste Statenvergadering in deze zaal. Voor anderen was het de eerste keer in een nieuwe rol als volwaardig Statenlid of als Gedeputeerde.

Politici met lef

De agenda was kort, in afwachting van de begrotingsbehandeling later deze maand, met een nadruk op mobiliteitsthema’s. Voor Statenlid Marcel Steeman was de tweede begrotingswijziging een uitgelezen kans om te benadrukken dat ook binnen mobiliteit en infrastructuur grote duurzame kansen liggen. Steeman was de week voor de Statenvergadering bij de uitreiking van de Trouw Duurzame 100, waar hij met een eigen initiatief deel van uitmaakte. Een indrukwekkende lijst van 100 duurzame burgerinitiatieven die niet op de politiek wachten maar die aan de slag gaan om op heel kleine en enorm grote schaal verschil te maken in de duurzaamheidstransitie. Steeman merkte daar dat er meerdere keren om ‘politici met lef’ geroepen werd, politici die inzien dat klimaatdoelstellingen niet vrijblijvend zijn en niet iets van de lange adem zijn. Voor Steeman reden om de daad bij het woord te voegen.

Duurzame infrastructuur

Een fietspad dat ook energie opwekt, het gebruikmaken van provinciale infrastructuur bij de energietransitie, op welke manier dan ook is volgens Steeman gewoon een goed idee. Uit de RESsen blijkt dat er enorme behoefte is aan manieren van energieopwek die zo min mogelijk verstorend zijn in het landschap. Gebruikmaken van bestaande bebouwing en bestaande landschapselementen is het devies. Alleen al om die reden is het nodig om te investeren in een verdere verbetering van technieken om de Provinciale infrastructuur te gebruiken in de energietransitie. Steeman is het daarom eens met het voorstel om in samenwerking met andere Provincies verder te innoveren met een zonnefietspad. Wel moet deze verdere innovatie voldoen aan een aantal voorwaarden. Een goede opzet van het project, met een goede communicatiestrategie en basiseisen aan de veiligheid en bruikbaarheid van het fietspad zijn randvoorwaardelijk. Maar de potentie die dit project zonnefietspad met zich brengt voor de gehele Provinciale infrastructuur is te groot om niets mee te doen.